Archív kategorií: Blog

Drahí čitateľ,

keďže si klikol na náš blog určite ťa bude zaujímať čo tu nájdeš. Na našom blogu nájdeš pútavé články o našej unikátnej metodike výučby cudzích jazykov, ktorá je prispôsobená nielen pre deti, ale aj pre firmy a skupiny. Okrem toho prinášame zaujímavé informácie zo sveta jazykov, kultúr a vzdelávania. Čítaj o nových trendoch vo výučbe jazykov, tipy na efektívne učenie a inšpiratívne príbehy našich úspešných študentov. Staň sa súčasťou našej jazykovej komunity a objavuj s nami krásy sveta jazykov!

Doprajte vašim deťom aktívne využiť voľný čas v lete v zážitkovom tábore

O našom tábore

Naša jazyková škola Gabby má počas letných prázdnin pre deti pripravené pestrofarebné hry a zábavu v našom dennom tábore. V tábore nechýbajú ani kvalifikovaní lektori a animátori, ktorí sa zameriavajú na rozvoj jazykových schopností vašich detí, a to prostredníctvom zábavy a motivácie.

Metóda výučby

V Anglickom kruhu spájame výučbu s hrou, čím vytvárame vhodné prostredie pre deti na zdokonalenie ich znalostí anglického jazyka, či už sú začiatočníci alebo pokročilí. Výučba v Anglickej škole Gabby funguje na princípe Cambridge metódy, doplnenej o metódu hravej výučby (využíva sa – tanec, príbehy, divadlo, hračky…), čo umožňuje deťom nemať strach z cudzieho jazyka a osvojiť si ho v krátkom čase. Medzi jednotlivými hodinami sme zaradili dostatočne dlhé prestávky, počas ktorých sa deti občerstvujú. Deti majú mať po celý deň zabezpečený pitný režim, desiatu, teplý výdatný obed a olovrant.

 

Program

Aktivity pre deti sú rozmanité, a každé ráno sú deti aj rodičia informovaní lektormi alebo vedúcim tábora o danom harmonograme. Program je určený dopredu, ale niekedy sa môže zmeniť. Taktiež majú rodičia k dispozícii telefónny kontakt v prípade potreby.

Aktivity a podujatia

Pre deti sú počas leta pripravené rôznorodé aktivity, ako je ukážka hasičskej techniky spojená s kúpaním sa v pene, bláznivé hry v Kongu alebo na bowlingu. O starostlivosť o našu planétu sa postará Krajská knižnica. Správnemu zdravému pohybu nás naučia pohybové aktivity s trénerom boxu. Ako dokážeme pomáhať zvieratkám sa učíme v MiniZoo Žilina a ako pomáhajú zvieratká nám si ukazujeme na kanisterapii so psíkom Orchideou. Zaujímame sa ale aj o techniku ako fungujú vlaky a autá na našej Unize. A na záver týždňa je tu stará klasická opekačka alebo pizzovačka. Samozrejme, podujatia sú prispôsobované podľa počasia. Všetky deti sú u nás vítané a tešíme sa na ne.

Naším cieľom nie je len deti učiť a zabávať ich. Dôležité je budovať sociálne prostredie, kde sa bude každý cítiť dôležitý. Získavajú nové priateľstvá a skúsenosti pre svoju budúcnosť.

mapa jazykov

Koľko cudzích jazykov sa človek dokáže naučiť?

Učenie sa cudzieho jazyka je zručnosť, ktorá otvára dvere do nových svetov. Môže nám pomôcť porozumieť kultúram, tradíciám a myšlienkam, ktoré by sme inak nemohli pochopiť. Ale koľko cudzích jazykov môže človek skutočne naučiť? A kto sú tí výnimoční jedinci, ktorí dokázali osvojiť tucet alebo aj viac jazykov?

Poligloti v histórii

Začnime niekoľkými príkladmi z histórie. Jedným z najznámejších poliglotov bol kardinál Giuseppe Mezzofanti. Narodený v roku 1774 v Bologni, Mezzofanti hovoril údajne viac ako 30 jazykov. Pochádzal z chudobnej rodiny, ale jeho schopnosti boli také výnimočné, že ho cirkvi umožnili študovať na univerzite.

Zriedka sa stretávame s takým talentom ako bol Emil Krebs, nemecký diplomat zo začiatku 20. storočia, ktorý ovládal neuveriteľných 68 jazykov. Krebs bol fascinovaný jazykmi od malička a jeho zručnosti v polyglotstve sa stal jeho životnou vášňou. Kedysi povedal, že pre neho nie sú cudzie jazyky cudzie, ale sú to jeho priatelia.

Sir Richard Francis Burton bol anglický dobrodruh, spisovateľ a prekladateľ z 19. storočia, ktorý hovoril okolo 40 jazykov a dialektov. Bol známy svojím prekladom “Tisíc a jednej noci” a Kámasútry do angličtiny.

Ďalším historickým poliglotom je Johann Wolfgang von Goethe, nemecký básnik a filozof z 18. storočia, ktorý je najznámejší svojou literatúrou. Goethe sa snažil naučiť sa aspoň jeden jazyk každé roky a domnieva sa, že bol schopný komunikovať v 12 rôznych jazykoch.

Jean-François Champollion, francúzsky jazykovedec, ktorý dešifroval egyptské hieroglyfy, zvládol údajne okolo 13 jazykov. Tento výnimočný polyglot použil svoje jazykové zručnosti na preskúmanie histórie starovekého Egypta.

Súčasní poligloti

Aj v dnešnej dobe máme poliglotov, ktorí ovládajú množstvo jazykov. Napríklad Ziad Fazah, pôvodom z Libanonu, tvrdí, že hovorí až 59 jazykov. Narodil sa v roku 1954 a jeho talent bol objavený, keď mal len sedem rokov. Odvtedy sa venuje štúdiu a učeniu jazykov.

Nemôžeme zabudnúť na Alexandera Arguella, Američana, ktorý sa preslávil tým, že ovláda 50 jazykov. Arguelles je vysokoškolský profesor a jeho metóda výučby jazykov je obdivovaná po celom svete.

Timothy Doner, americký polyglot, sa stal internetovou senzáciou vďaka svojej schopnosti hovoriť v 20 jazykoch. Začal so španielčinou v strednej škole a potom sa pustil do arabčiny, hebrejčiny, perzštiny a ďalších.

Ďalším súčasným poliglotom je Ioannis Ikonomou, hlavný prekladateľ Európskej komisie, ktorý hovorí viac ako 32 jazykov. Pôvodne z Grécka, Ikonomou sa učí nový jazyk každé leto a používa ich pri práci na preklade dôležitých dokumentov pre Európsku úniu.

Jazyková aktivistka Susanna Zaraysky tvrdí, že ovláda 9 jazykov, vrátane angličtiny, rusky, španielsky, portugalsky, francúzsky, taliansky, srbštiny, esperanto a maďarsky. Zaraysky je známa tým, že propaguje jazykové učenie prostredníctvom hudby a médií.

Každý z týchto jednotlivcov dokazuje, že možnosti učenia sa jazykov sú takmer neobmedzené, ak je tu motivácia a záujem o kultúru a komunikáciu.

Aký je limit?

Podľa výskumu je potrebných približne 600 až 750 hodín výučby na dosiahnutie pokročilej úrovne v cudzom jazyku. S týmito číslami by sme mohli teoreticky vypočítať, koľko jazykov je možné naučiť sa za život. Avšak učenie sa jazyka nie je len o hodinách strávených štúdiom. Je to tiež o kontexte, v ktorom jazyk používame, o našej motivácii a o našich kognitívnych schopnostiach.

Okrem toho, aj keď sa niekto naučí veľké množstvo jazykov, môže byť výzvou udržať si ich na dobrej úrovni. Jazyky, ktoré sa často nepoužívajú, môžu “zhrdzavieť” a na ich udržanie je potrebná pravidelná prax.

Takže koľko cudzích jazykov sa človek dokáže naučiť? Odpoveď na túto otázku je v skutočnosti veľmi individuálna. Niektorí ľudia sa môžu naučiť a udržať si veľké množstvo jazykov, zatiaľ čo iní sa môžu sústrediť na niekoľko málo. Ale jedno je isté: učenie sa cudzieho jazyka je cesta, ktorá môže priniesť mnoho obohacujúcich skúseností.

Letné Jazykové Tábory pre Deti: Podpora Komplexného Rozvoja a Zručností

Letné jazykové tábory pre deti v sebe kombinujú radostnú atmosféru dovolenky s účinným vzdelávaním. Práve cez túto unikátnu kombináciu príjemného s užitočným dokážu tieto tábory podporovať komplexný rozvoj detí. Ale aké konkrétne prínosy prinášajú?

1. Zlepšenie Jazykových Schopností

V jazykových táboroch majú deti možnosť ponořit sa do nového jazyka na celodennú bázu. Nielenže sa učia nové slová a gramatiku, ale majú príležitosť používať jazyk v bežnej komunikácii a praktických situáciách. To významne posilňuje ich jazykové schopnosti a dodáva im sebavedomie pri používaní nového jazyka.

2. Rozvoj Sociálnych Zručností

Tábory umožňujú deťom stretávať sa a interagovať s inými deťmi. Cez tieto interakcie si deti rozvíjajú sociálne zručnosti, ako je spolupráca, zdieľanie a komunikácia. Učia sa, ako riešiť konflikty, vyjadriť svoje myšlienky a pochopiť pocity ostatných.

3. Kultúrna Výmena a Tolerancia

Jazykové tábory často privítajú deti z rôznych kultúrnych a etnických prostredí, čím vytvárajú prostredie bohaté na kultúrne výmeny. Deti sa učia o iných kultúrach a tradíciách, čo môže významne prispieť k ich porozumeniu a rešpektovaniu rozmanitosti.

4. Nezávislosť a Zodpovednosť

Bývanie mimo domova v rámci tábora poskytuje deťom príležitosť rozvíjať svoju nezávislosť. Učia sa, ako sa postarať o seba samých, ako je napríklad dodržiavanie osobnej hygieny, starostlivosť o svoje veci a plánovanie svojho času.

5. Fyzická Aktivita

Mnohé jazykové tábory zahrňujú aj športové a outdoorové aktivity. Tieto aktivity poskytujú deťom možnosť pohybu a zdravého fyzického rozvoja, čo je dôležitý komplement k duševnej námahe spojenej s učením sa nového jazyka.

6. Láska k Učeniu

Možno najdôležitejší aspekt letných jazykových táborov je, že učia deti milovať učenie. Vzrušenie z objavovania nového jazyka a kultúry, spolu s radostnými zážitkami, ktoré tábory poskytujú, môže vytvoriť silný základ pre celoživotnú lásku k učeniu.

Jazykové tábory teda prinášajú oveľa viac ako len zlepšenie jazykových zručností. Poskytujú prostredie, kde sa deti môžu rozvíjať a rásť v mnohých oblastiach života. Sú skvelým spôsobom, ako deti pripraviť na budúce úspechy, a to nielen v akademickej sfére, ale aj v živote vo všeobecnosti.

Intenzívna Konverzácia: Najefektívnejší Model Učenia sa Cudzieho Jazyka

Ak by vás teraz niekto vyzval, aby ste sa začali učiť nový jazyk, akým spôsobom by ste začali? Možno by ste si vybrali učebnicu, vytlačili slovníky alebo sa prihlásili na online kurz. Ale čo ak by som vám povedal, že najúčinnejší spôsob, ako sa naučiť cudzí jazyk, nie je ani jeden z týchto tradičných prístupov? Miesto toho je to niečo, čo môžete robiť kedykoľvek, kdekoľvek a úplne zadarmo: intenzívna konverzácia.

Jedným z dôvodov, prečo je konverzácia taký účinný nástroj, je hustota informácií, ktoré ponúka. Keď sa zapojíte do konverzácie, je pravdepodobné, že sa stretnete s mnohými rôznymi slovami a frázami, ktoré by ste možno nenašli v učebnici. A to je len začiatok.

Ak vezmeme do úvahy štatistiku, štúdia z roku 2020, ktorú realizovala Univerzita v Cambridge, ukázala, že študenti, ktorí sa zúčastňovali na intenzívnom konverzačnom výcviku, dosiahli o 50% lepšie výsledky v testoch porozumenia textu a výslovnosti ako tí, ktorí sa učili pomocou tradičných metód. Ale ako je to možné?

Prečo by konverzácia mala taký veľký vplyv na úspech v učení sa jazyka?

Odpoveď spočíva v tom, ako naše mozgy spracovávajú informácie. Keď sa zapojíme do konverzácie, náš mozog je nútený spracovať jazykové informácie v reálnom čase. Toto zvyšuje našu schopnosť rýchlo a efektívne spracovať nové informácie, čo vedie k lepšiemu porozumeniu a pamätaniu si nových slov a fráz.

Okrem toho, konverzácia nám tiež poskytuje prirodzené a autentické kontexty, v ktorých sa slová a frázy používajú. Toto nám umožňuje lepšie porozumieť a zapamätať si, ako sa tieto slová a frázy používajú v skutočnom svete.

Nakoniec, konverzácia tiež poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Keď robíme chyby – a v procese učenia sa cudzieho jazyka ich určite urobíme – naši konverzační partneri nám môžu okamžite povedať, čo sme povedali nesprávne a ako to napraviť. Táto okamžitá spätná väzba je mimoriadne cenná a niečo, čo tradičné metódy učenia sa často nedokážu poskytnúť.

Máte ešte nejaké pochybnosti o účinnosti intenzívnej konverzácie ako metódy učenia sa cudzieho jazyka? Možno sa pýtate: “Čo ak som začiatočník a neviem dostatočne dobre hovoriť, aby som mohol viesť konverzáciu?” To je pochopiteľný strach. Ale riešenie je jednoduché: začnite pomaly.

Vedeli ste, že podľa mnohých štúdií, aj krátke, jednoduché konverzácie môžu mať obrovský vplyv na učenie sa jazyka? Účastníci štúdie, ktorí sa zapojili do krátkych, 10-minútových konverzácií každý deň, dosiahli počas troch mesiacov podstatne väčší pokrok ako tí, ktorí sa učili len pomocou tradičných metód.

Ste pripravení skúsiť intenzívnu konverzáciu ako svoj hlavný spôsob učenia sa nového jazyka? Výhody sú jasné: vyššia hustota informácií, rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie, autentické kontexty, okamžitá spätná väzba a dokázaný vedecký výskum, ktorý podporuje jej účinnosť.

Zapojte sa do konverzácie a odkryte silu najefektívnejšieho modelu učenia sa cudzieho jazyka. Bude to cesta plná výziev, ale výsledky stoja za to. Je čas zahodiť tie učebnice a začať hovoriť!

Kurz angličtiny zadarmo

Pozor: Tento projekt je aj pre zamestnaných, podnikateľov, živnostníkov… (o tom ale nižšie) a pokrýva aj dlhodobé individuálne kurzy s cenovkou presahujúcou trebárs aj 1000 eur.

O čo ide?

Tento rok až do decembra máte jedinečnú príležitosť zúčastniť sa kurzu angličtiny úplne zadarmo! Jazyková škola Gabby.sk vám ponúka možnosť získať vzdelanie v angličtine bez akýchkoľvek nákladov a navyše, pomôže vám so všetkou náročnou byrokraciou. Ako je to možné? Je to vďaka štátom dotovanej kampani s názvom “Nestrať prácu – vzdelávaj sa”, ktorá prepláca 100% nákladov na kurz. 

Podpora sa dá využiť na akýkoľvek druh kurzu – čiže individuálne, skupinové ale aj online. angličtinu.

Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ je zameraný na podporu zamestnanosti a ponúka jednotlivcom možnosť cieleného vzdelávania, aby sa lepšie uplatnili na meniacom sa trhu práce. Projekt je financovaný prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov EÚ a realizuje ho úrady práce na celom Slovensku.

Kto môže využiť tento projekt?

Podpora takmer pre všetkých

Je určený pre záujemcov o zamestnanie (ZoZ), ktorí chcú zlepšiť svoje zručnosti a vzdelanie v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Je to pre vás, ak ste zamestnanec a hľadáte si iné zamestnanie, alebo ak chcete absolvovať kurz z dôvodu zmien na trhu práce. Inak povedané” Nie je to len pre nezamestnaných ale okrem detí či firiem prakticky pre všetkých individuálnych záujemcov.

Ako sa prihlásiť?

S našou pomocou: Kontaktujte nás na gabby@gabby.sk, do predmetu dajte “Štátna podpora vzdelávania” a do správy len v skratke napíšte že máte záujem. My Vás budeme kontaktovať a celou náročnou administratívou Vás prevedieme.

Bez našej pomoci: Vyberte si akreditovaný kurz a písomne požiadajte úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ. Všetky potrebné tlačivá získate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na Oddelení poradenstva a vzdelávania. Vašu žiadosť spracuje a uzatvorí dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie úrad, v ktorého územnom obvode máte trvalý pobyt.

Nečakajte kým sa prostriedky minú: Teraz je ten pravý čas! Prihláste sa na kurz angličtiny zadarmo a získajte nové vedomosti, ktoré vám môžu pomôcť nájsť lepšie zamestnanie. Jazyková škola Gabby.sk vám ponúka túto jedinečnú príležitosť, ktorú si nesmiete nechať ujsť. Skúste si osvojiť angličtinu a otvorte si dvere do sveta nových príležitostí. Vzdelávanie je kľúčom k úspechu, a prečo nevyužiť túto šancu, keď je zadarmo?

Naše akreditované kurzy angličtiny sú navrhnuté tak, aby vyhovovali každému – či už ste úplný začiatočník alebo pokročilý študent. Špecializované programy zahŕňajú konverzáciu, gramatiku, slovnú zásobu, písanie, čítanie a počúvanie. Navyše, naše kurzy sú prispôsobené potrebám trhu práce, čo vám pomôže zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

najefektívnejšia metóda výučby

Kedy je výučba jazykov skutočne efektívna a čo na to odborná štúdia?

V súčasnej dobe existuje množstvo metód a prístupov na zlepšenie efektivity výučby jazykov. Medzi týmito metódami sa stále častejšie objavuje tzv. metóda hravej výučby, ktorá ponúka zábavné a interaktívne spôsoby, ako sa učiť nový jazyk. V tomto článku sa pozrieme na to, čo je metóda hravej výučby a ako sa porovnáva s tradičným prístupom k učeniu.

Metóda hravej výučby je prístup, ktorý sa zameriava na to, aby sa učenie stalo zábavným a interaktívnym procesom. Táto metóda sa často využíva v jazykových školách a programoch online jazykového vzdelávania. Metóda hravej výučby zahŕňa použitie hier, vizuálnych pomôcok a ďalších nástrojov, ktoré uľahčujú učenie nového jazyka.

Metóda hravej výučby sa líši od tradičného prístupu k učeniu, ktorý sa zameriava na memorizáciu slovíčok a gramatiky. Tento tradičný prístup môže byť pre mnohých študentov nudný a nie vždy efektívny. V skutočnosti, výskum ukazuje, že dlhodobé zapamätávanie sa slovíčok a gramatických pravidiel sa často neuskutočňuje účinne pomocou tradičnej výučby.

Hra je radikálne efektívnejšia ako bifľovanie

Na druhej strane, metóda hravej výučby ponúka aktívne a zábavné metódy učenia, ktoré zlepšujú zapamätávanie slovíčok a gramatiky. Napríklad, hry na počítači, mobilné aplikácie a interaktívne videá ponúkajú spôsoby, ako sa učiť jazyk prostredníctvom aktívneho zapojenia sa do procesu učenia. Okrem toho, používanie multimediálnych nástrojov, ako sú obrázky, videá a zvuky, môže pomôcť vytvoriť vizuálne a zvukové spojenie medzi slovami a ich významom.

Tvrdenie je podporené aj odbornou štúdiou

Existuje mnoho štúdií, ktoré dokazujú, že metóda hravej výučby môže byť účinnejšia ako tradičná výučba jazykov. Napríklad, výskum publikovaný v časopise Educational Technology Research and Development zistil, že študenti, ktorí používali mobilné aplikácie na učenie sa jazyka, mali oveľa lepšie výsledky ako tí, ktorí sa učili pomocou klasických metód. Ďalší výskum ukázal, že študenti, ktorí sa učili pomocou metódy hravej výučby, mali vyššiu motiváciu a záujem o učenie sa jazyka ako tí, ktorí sa učili pomocou tradičných metód.

Okrem toho, metóda hravej výučby tiež ponúka flexibilitu, pretože študenti si môžu učiť kedykoľvek a kdekoľvek, čo je pre mnohých ľudí veľkou výhodou. Tradičná výučba sa často odohráva v triedach alebo na konkrétnych miestach, kde sa študenti musia fyzicky zúčastniť na vyučovaní.

Je dôležité si uvedomiť, že metóda hravej výučby nie je len pre deti, ale aj pre dospelých. V súčasnosti existuje množstvo kurzov a online programov, ktoré používajú metódu hravej výučby na učenie sa jazykov. Niektoré z týchto programov sú určené špeciálne pre dospelých, ktorí sa chcú naučiť nový jazyk, aby mohli zlepšiť svoje zamestnateľnosti alebo komunikovať s rodinou a priateľmi.

V konečnom dôsledku, ak sa chcete učiť nový jazyk rýchlo a efektívne, metóda hravej výučby môže byť tou správnou voľbou pre vás. Zábava a interaktívne metódy učenia môžu pomôcť zlepšiť vaše zapamätávanie slovíčok a gramatiky a zvýšiť vašu motiváciu pre učenie sa jazyka. Výsledkom je, že sa budete učiť rýchlejšie a efektívnejšie ako pomocou tradičných metód.

Ak sa chcete dozvedieť viac o metóde hravej výučby alebo si chcete vyskúšať nejaké online programy, existuje veľa zdrojov a nástrojov, ktoré môžete použiť. Záleží len na vás, ktorá metóda učenia si vyberiete, ale ak hľadáte zábavný a efektívny spôsob učenia sa jazyka, metóda hravej výučby môže byť tou správnou voľbou pre vás.

Kľúčové dôvody efektivity

Metóda hravej výučby môže byť účinnejšia ako tradičný prístup k učeniu. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je to tak.

 • Po prvé, interaktívne prvky, ktoré sú súčasťou metódy hravej výučby, pomáhajú študentom udržať si záujem a motiváciu pre učenie sa jazyka. Ak je učenie zábavnejšie a zaujímavejšie, študenti sa budú učiť rýchlejšie a budú mať lepšie výsledky.
 • Po druhé, metóda hravej výučby sa snaží naučiť študentov jazyk v kontexte, čo znamená, že študenti sa učia slovíčka a gramatiku v reálnych situáciách. Toto prispieva k zapamätaniu sa slovíčok a gramatických pravidiel v kontexte a uľahčuje ich použitie pri skutočnej komunikácii.
 • Po tretie, metóda hravej výučby ponúka flexibilitu, pretože študenti si môžu učiť kedykoľvek a kdekoľvek. Toto je veľká výhoda pre tých, ktorí majú obmedzený čas alebo sa musia učiť jazyk po práci.

Napriek týmto výhodám sa však môžu objaviť aj niektoré nevýhody. Napríklad, niektoré aplikácie na učenie sa jazyka môžu byť veľmi jednoduché a zamerané na začiatočníkov, takže pokročilejší študenti by mohli mať s takýmito aplikáciami problém. Okrem toho, študenti môžu mať tendenciu používať len isté typy slovíčok alebo pravidiel, ktoré sú súčasťou aplikácií alebo hier, a preto sa môžu zanedbávať určité aspekty jazyka.

V konečnom dôsledku je výber medzi tradičným prístupom k učeniu a metódou hravej výučby otázka osobných preferencií a cieľov študenta. Ak hľadáte zábavný a interaktívny spôsob učenia, metóda hravej výučby môže byť pre vás správna voľba. Ak však preferujete tradičnejší prístup k učeniu, ktorý sa zameriava na zapamätávanie slovíčok a gramatiky, môže byť tradičná výučba lepšia pre vás.

Mnoho jazykových škôl a programov kombinuje prvky metódy hravej výučby s tradičnými prístupmi k učeniu, čím sa vytvára optimalizovaný výučbový program pre každého študenta. To znamená, že si môžete vybrať zo širokého spektra možností a nájsť spôsob učenia sa jazyka, ktorý najlepšie vyhovuje vašim preferenciám a potrebám.

V závere možno dodať, že metóda hravej výučby je zábavný a efektívny spôsob učenia sa nového jazyka. Zdá sa, že táto metóda ponúka viac príležitostí na interaktívne a zábavné učenie, ktoré môže byť pre študentov motivujúce a zaujímavé. Výskumy ukazujú, že metóda hravej výučby môže byť účinnejšia ako tradičný prístup k učeniu a môže byť vhodná pre deti aj dospelých. Ak sa rozhodnete pre túto metódu, môžete sa tešiť na učenie nového jazyka v zábavných a interaktívnych spôsoboch.

Druhy jazykových kurzov

Výber formy jazykového vzdelávania je extrémne dôležitý

V dnešnej dobe existuje mnoho možností pre ľudí, ktorí sa chcú učiť jazyk. Od tradičných klasických jazykových škôl až po online kurzy, existuje veľa rôznych typov jazykových škôl, ktoré ponúkajú široké spektrum služieb pre všetky typy učenia jazyka. Tu je prehľad niekoľkých z najbežnejších typov výučby jazykových škôl a ich výhod a nevýhod:

Tradičný spôsob výučby

Tradičný spôsob výučby sa uskutočňuje v klasickej škole alebo v jazykovej škole, kde sa študenti stretávajú s učiteľom a ostatnými študentmi. Táto forma výučby zahŕňa interakciu s učiteľom a ostatnými študentmi, ktorá je dôležitá pre váš jazykový rast. Okrem toho sa môžete učiť v skupine, čo vám umožní diskutovať a učiť sa od ostatných.

Nevýhodou tradičného spôsobu výučby je, že musíte byť na určitom mieste v určitom čase, čo môže byť pre niekoho náročné.

Hybridný spôsob výučby

Hybridný spôsob výučby kombinuje tradičný a online spôsob výučby. Študenti sa stretávajú s učiteľom v triede, ale zároveň môžu využívať online výučbu a interakciu s ostatnými študentmi. Táto forma výučby ponúka výhody obidvoch spôsobov výučby a umožňuje študentom prispôsobiť svoje vzdelávanie ich potrebám.

Online spôsob výučby

Online spôsob výučby umožňuje študentom učiť sa z pohodlia ich domova prostredníctvom počítača alebo tabletu. Táto forma výučby ponúka väčšiu flexibilitu a pohodlie, ale interakcia s učiteľom a ostatnými študentmi je obmedzená.

Nevýhodou online výučby je, že študenti nemajú možnosť okamžite reagovať na otázky alebo problémy, ktoré môžu mať, pretože nemajú priameho kontaktu s učiteľom. Navyše, bez sociálnej interakcie s ostatnými študentmi môže byť ťažké získať dôveru a zlepšiť jazykové zručnosti.

Výhodou online výučby je, že študenti môžu pracovať vlastným tempom a vyberať si časy, keď sa učia. Okrem toho sú k dispozícii množstvá online zdrojov a aplikácií, ktoré môžu pomôcť študentom v ich výučbe. Online výučba je tiež často lacnejšia ako tradičný spôsob výučby.

Tábory a stáže

Detské jazykové tábory sú skvelou možnosťou, ako naučiť deti jazyky a získať nové zážitky. Táto forma vzdelávania ponúka množstvo výhod, ktoré sa odlišujú od klasických vyučovacích metód.

Prvou výhodou je interaktívne prostredie. Deti sa nachádzajú v prostredí, kde sa jazyk, ktorý sa učia, používa ako primárny komunikačný prostriedok. To znamená, že sa deti učia jazyk v reálnych situáciách, prirodzene a spontánne. Deti sú v kontakte s rečníkmi jazyka a majú možnosť stretnúť rovesníkov z celého sveta. Tento typ interakcie zvyčajne vedie k rýchlejšiemu zlepšeniu jazykových schopností.

Druhou výhodou je, že deti získavajú nové zážitky. Detské jazykové tábory sa zvyčajne organizujú na krásnych miestach v prírode alebo v historických mestách. Deti sa zoznámia s novou kultúrou, zvyklosťami a tradičnou kuchyňou. Takéto skúsenosti môžu byť pre deti veľmi obohacujúce a zapamätajú si ich na celý život.

Tretia výhoda spočíva v tom, že deti sa učia samostatnosti. V detských jazykových táboroch sú deti zvyčajne oddelené od svojich rodín na niekoľko dní alebo týždňov. To ich núti, aby sa naučili robiť veci sami, ako sa postarať o seba, ako si udržiavať poriadok a ako sa rozhodovať v rôznych situáciách. Takéto skúsenosti sú pre deti veľmi dôležité a môžu im pomôcť pri rozvíjaní ich osobnosti.

Detské jazykové tábory ponúkajú množstvo výhod pre deti, ktoré sa chcú naučiť nový jazyk a získať nové zážitky. Deti sa učia v interaktívnom prostredí, získavajú nové skúsenosti a rozvíjajú svoju samostatnosť. Tento typ vzdelávania môže mať pozitívny vplyv na celkový vývoj detí a ich budúcnosť.

Rozhodnutie, ktorý typ výučby je najlepší pre vás, závisí od vašich individuálnych potrieb a požiadaviek. Ak máte radi interakciu s inými ľuďmi a chcete mať kontakt s učiteľom, tradičný alebo hybridný spôsob výučby môže byť pre vás tou správnou voľbou. Ak však hľadáte väčšiu flexibilitu a možnosť učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek, online výučba môže byť pre vás tou správnou voľbou. Dôležité je, aby ste sa oboznámili so všetkými možnosťami a vybrali si ten typ výučby, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.

Prínos jazykových znalostí

Prínos jazykových znalostí pre osobný a profesionálny rozvoj

Poznávanie cudzieho jazyka je dnes nevyhnutnosťou pre osobný aj profesionálny rozvoj. Okrem toho, že vám umožňuje komunikovať s ľuďmi z rôznych kultúr, má tiež mnoho ďalších výhod, ktoré vám pomôžu v kariére aj v súkromnom živote.

Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom

Profesionálny rast

Pre začiatok, poznávanie cudzieho jazyka zvyšuje vaše pracovné príležitosti. Mnoho spoločností sústredených na medzinárodný obchod a medzinárodné vzťahy vyžaduje, aby zamestnanci ovládali aspoň jeden cudzí jazyk. Okrem toho, schopnosť komunikovať s klientmi alebo kolegami v ich rodnom jazyku vám môže pomôcť lepšie vybudovať vzťahy a upevniť svoje profesionálne postavenie.

Cestovanie

Poznávanie cudzieho jazyka môže tiež výrazne rozšíriť vaše zážitky z cestovania. Môžete sa dorozumievať s ľuďmi v ich rodnom jazyku alebo jazyku ktorému väčšina rozumie, čím vám umožní vidieť krajinu z iného uhla a zažiť jej kultúru naplno.

Poznávanie nových kultúr

Poznávanie cudzieho jazyka vám tiež môže otvoriť dvere k novým kultúram a umožní vám lepšie pochopiť ich zvyky a tradície. Môžete sa naučiť nové príbehy, poéziu a literatúru a tiež vidieť svet v novom svetle.

Trénovanie mozgu

V neposlednom rade, učenie sa cudzieho jazyka môže pomôcť zlepšiť vaše kognitívne schopnosti, ako je napr. pamäť, pozornosť a schopnosť učiť sa. To môže viesť k lepšiemu rozhodovaciemu procesu a kreatívnejšiemu mysleniu.

Poznávanie cudzieho jazyka má množstvo výhod pre osobný aj profesionálny rozvoj. Je to investícia do vášho budúceho úspechu a rozvoja, ktorá vám môže priniesť mnoho výhod a možností. Učenie sa cudzieho jazyka nie je len o výučbe gramatiky a slovnej zásoby, ale aj o rozširovaní vlastných horizontov a zlepšovaní komunikačných schopností.

V jazykovej škole sa môžete naučiť jazyk v bezpečnom a podpornom prostredí našich večerných kurzov, kde budete mať príležitosť vyskúšať si jazyk v praxi a zlepšiť svoje komunikačné schopnosti. Naši skúsení lektori vám pomôžu nielen vybudovať si pevné základy v jazyku, ale aj rozšíriť vaše slovné zásoby a zlepšiť konverzačné schopnosti.

V jazykovej škole môžete tiež využiť rôzne nástroje a metódy učenia, ako sú napr. interaktívne cvičenia, konverzačné hodiny a práca v malých skupinách, aby ste sa čo najefektívnejšie naučili jazyk.

V závere, jazykové znalosti sú nevyhnutné pre osobný a profesionálny rozvoj a jazyková škola vám môže pomôcť dostať sa tam, kde chcete byť. Nečakajte ani minútu, začnite investovať do seba a svojej budúcnosti a naučte sa nový jazyk už dnes!

 

Aké sú trendy v jazykovom vzdelávaní detí pre rok 2023

Pedagogika, tak ako všetky ostatné vedy sa tiež vyvíja a prináša nové trendy efektívneho učenia sa. V poslednej dobe sa objavilo niekoľko nových prístupov k výučbe cudzích jazykov a mnohé, sa osvedčili ako veľmi účinné.

Technológie vo vzdelávaní sú účinnejšie ako sa pôvodne myslelo

Mnoho rodičov sa snaží eliminovať čas, ktorý ich ratolesti strávia za počítačom, tabletom či iným “zabijakom času”. Tak ako oheň, tak aj technológia však okrem zlého pána dokáže byť skvelý sluha. Jedným z najväčších trendov je preto práve používanie technológií v jazykovom vzdelávaní.

Tablety a interaktívne “whiteboardy” sa v jazykových školách stali neoddeliteľnou súčasťou väčšiny jazykových škôl a umožňujú deťom interaktívne sa učiť prostredníctvom hry a rôznych aktivít. Tiež aplikácie pre smartfóny a online kurzy sú čoraz populárnejšie, pretože umožňujú deťom učiť sa kedykoľvek a kdekoľvek.

Intenzívna komunikácia je na prvom mieste

Ďalším trendom je zameranie sa na komunikáciu. Mnoho jazykových škôl sa sústredí na rozvíjanie konverzačných schopností detí, namiesto len na učenie gramatiky a slovnej zásoby. Týmto spôsobom sa deti naučia efektívne komunikovať v cudzom jazyku a budú schopné využívať svoje znalosti v reálnom svete.

Časy bifľovania sa gramatiky sú dávno preč. Je to práve intenzívna komunikácia, ktorá sa ukázala ako skvelý spôsob ako študenta dostať relatívne rýchlo na vysokú úroveň. V tomto prístupe totižto neexistuje “ja na jazyky nemám talent”. Naučil si sa rodnú reč? Prístupom intenzívnej komunikácie sa naučíš hociktorú inú. Intenzívna komunikácia v tomto zmysle je “život s daným jazykom” po nejakú dobu. Ekvivalentom spomínaného môžu byť letné detské jazykové  tábory a tu hneď premostíme ďalej.

Posledným trendom je využívanie imerzívneho prostredia. Mnoho jazykových škôl sa snaží vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti cítia ako by boli v zahraničí. To sa dosahuje prostredníctvom používania cudzích jazykov v triede, hosťovaním natívnych lektorov a používaním kultúrne relevantného materiálu.

Na záver by som chcela zdôrazniť, že každé dieťa je jedinečné a má svoje vlastné potreby a záujmy. Je dôležité, aby sme ako jazyková škola vytvorili individuálny prístup k učeniu pre každé dieťa, aby sa cítilo motivované a aby sa mu darilo. S kombináciou najnovších trendov a individuálneho prístupu sa nám podarí vytvoriť efektívny a zábavný spôsob učenia pre každé dieťa.

The Benefits of Bilingualism

Výhody dvojjazyčnosti: Ako učenie sa druhého jazyka môže zlepšiť kognitívny vývin detí

Dvojjazyčnosť – schopnosť hovoriť a rozumieť dvom jazykom, sa stáva čoraz dôležitejšou v súčasnom globalizovanom svete. Ale vedeli ste, že učenie druhého jazyka môže mať aj významné kognitívne výhody pre deti?

Výhody druhého jazyka sú obrovské Jedna z najznámejších výhod dvojjazyčnosti je, že môže zlepšiť exekutívne funkcie, sadu kognitívnych zručností, ktoré nám pomáhajú plánovať, sústrediť pozornosť a vykonávať viac úloh naraz. Štúdie ukazujú, že dvojjazyčné deti “majú sklony” k lepšiemu výkonu na úlohách, ktoré merajú exekutívne schopnosti (napríklad prepínanie medzi úlohami alebo potláčanie rozptýlení).

Tieto zlepšené exekutívne funkcie a schopnosti môžu mať silný pozitívny vplyv na akademický výkon, pretože dvojjazyčnosť u detí koreluje s lepšími schopnosťami riešenia problémov a učeniu sa nových informácií.

“Bilinguálnosť” robí zázraky

Výskum tiež ukázal, že dvojjazyčnosť môže viesť k zlepšeniu pamäti a pozornosti. Dvojjazyčnosť a lepšia pracovná pamäť vykazujú silnú koreláciu, čo im umožňuje držať viac informácií v mysli naraz. Toto môže byť najmä prospešné pre úlohy, ktoré vyžadujú pozornosť k viacerým detailom, ako napríklad čítanie alebo matematika. Dvojjazyčné deti sa tiež môžu popýšiť lepšej kontrole pozornosti, čo znamená, že sú lepšie schopné filtrovať rozptýlenie a sústrediť sa na úlohu.

Ako presne vedie dvojjazyčnosť k rozvoju kognitívnych schopností u detí?

Jedna teória hovorí, že neustále “prepínanie” medzi jazykmi udržuje mozog aktívny a “cvičený”, čo vedie k zlepšeniu kognitívnej funkcie. Navyše, proces učenia sa druhého jazyka vyžaduje od detí, aby mysleli na jazyk “iným spôsobom”, čo môže pomôcť rozvíjať ich kritické myslenie.

Benefitov bilinguality je viac

Ďalšia výhoda dvojjazyčnosti je, že môže pomôcť deťom pochopiť rôzne perspektívy a kultúry. Deti, ktoré hovoria viacerými jazykmi, sú pravdepodobnejšie vystavené rôznym spôsobom myslenia a komunikácie, čo im môže pomôcť byť viac otvorené a empatické. Toto môže byť najmä prospešné v dnešnom stále diverzifikovanejšom svete, kde je dôležité byť schopný komunikovať a rozumieť ľuďom z rôznych pozadí. Áno, počúvame potrebu toho dosť často, nie však?

Môže teda učenie sa druhého jazyka skutočne zlepšiť rozvoj kognitívnych schopností u detí? Výskum jednoznačne naznačuje, že áno. Tak prečo nezvážiť podporu Vašeho dieťaťa v intenzívnejšom učení druhého jazyka? Nielenže to deťom prinesie kognitívne výhody, ale otvorí im aj svet možností v budúcnosti.

Zahraniční lektori

Zahraniční lektori pre deti nie je vždy tá najlepšia možnosť

Medzi rodičmi a laickou verejnosťou často prevláda presvedčenie, že natívny (teda zahraniční) lektori dokážu ich dieťa naučiť cudzí jazyk oveľa rýchlejšie ako napríklad kvalitní slovenskí lektori s bohatými skúsenosťami. To ale nie je to čo pedagogické výskumy ukazujú.

Presvedčenie, že zahraniční lektori dokážu dieťa naučiť najlepšie však má svoju logiku. Veď my všetci sme sa do tohto sveta narodili ako “nepopísaná kniha” a náš materinský jazyk nás naučil skutočne natívny lektor – zvykne sa mu hovoriť mama a samozrejme že neexistuje lepšia alternatíva.

Čo však robiť v prípade keď sa do lavíc dostanú deti v útlom veku, ktoré nevedia v cudzom jazyku ani slovíčko? Je v tomto prípade skutočne najlepšou možnosťou natívny lektor? Na túto tému boli robené mnohé výskumy a podľa nich je do určitej úrovne pre deti lepší slovenský lektor, ktorý cudzí jazyk len vyučuje. Pre dieťa je totižto nekonečne frustrujúce ak sa celú hodinu pozerá dookola a nevie “kde sa stala chyba”. Klesá motivácia a chuť učiť sa tento cudzí jazyk.

Slovenský lektor je bez problémov schopní dieťaťu problematiku vysvetliť v reči ktorej rozumie, čo výrazne zníži faktor stresu a prinesie lepšie výsledky.

A kde je tá hranica? Je potrebné aby jazyková škola mala testy na základe ktorých určí kam dieťa patrí a teda či je preň vhodný lokálny alebo natívny lektor.

Peter Sagan angličtina

Angličtinu sa naučil aj Peter Sagan

Mnoho fanúšikov cyklistiky si pamätá rozhovory, ktoré Peter Sagan v začiatkoch svojej úspešnej kariéry rozdával. Mnoho z nich vyvolávalo úsmev, nemožno však poprieť jeden fakt. Časom u Petra prišlo k radikálnemu posunu smerom ku kvalitnej angličtine. Nie je tajomstvom, že jednou prvých Saganových lektoriek anglického jazyka bola pani Silvia Zánická, ktorá istý čas pôsobila aj v Gabby.sk. Peter však je skvelým príkladom toho, že s chuťou a správnym prístupom sa dokáže cudzí jazyk naučiť skutočne každý.

V dnešnej dobe to však inak nejde. V dnešnej dobe je už nutnosť sa naučiť po anglicky, pretože trénuje našu pamäť a rozširuje taktiež našu myseľ. Stáva sa globálnym jazykom po celom svete, či už v ekonomickom, ekologickom, politickom ale aj športovom živote je neodmysliteľnou súčasťou. Toto si veľmi dobre uvedomuje aj fenomenálny športovec a cyklista Peter Sagan ktorý pochádza zo Žiliny a už od ranného detstva sa venuje cyklistike.

Hoci začínal svoju športovú dráhu v miestnom futbalom klube, po týždni sa rozhodol pre cyklistiku. Svoj prvý úspech získal na miestnych pretekoch v žilinskom lesoparku, kde Cyklistický spolok Žilina. zorganizoval súťaž. Toto bol Petrov významný deň a od toho momentu bol spojený s bicyklom. Najprv sa venoval horskej cyklistike kde videl svoju budúcnosť. Popritom ostal verný aj klasickej cestnej cyklistike, ale nebol pre ňu hneď rozhodnutý.

Prvým klubom kde Peter Sagan trénoval, bol cyklistický spolok v Žiline pod vedením trénerov Milana Novosada a Petra Zánického. Práve manželka Petra Zánického, Silvia sa začala venovať Petrovi Saganovi a pomáhala mu sa zlepšovať v anglickom jazyku. Uvedomoval si totiž ze bez znalosti cudzieho jazyka sa nepohne.

Keď sa pozrieme na Petrove rozhovory v anglickom jazyku v minulosti a teraz, tak vidíme veľký posun a zlepšenie. Silvia odviedla výbornú prácu. Pracovala vyše 5 rokov v našej jazykovej škole Gabby a sme nesmierne hrdí že sme mali takúto skvelú, kvalitnú lektorku v tíme.
Na Petrovi je vidieť že na sebe popracoval a angličtina sa mu zlepšuje. Využíva jednoduché a vtipné frázy. Prajeme mu veľa úspešných rokov v osobnom, aj profesionálnom živote.

Metóda hravej výučby angličtiny

Niečo málo o metóde hravej výučby angličtiny

Tento názov si veľa ľudí vykladá alebo prirovnáva k Montessori. Vedia ale ľudia čo táto metóda hravej výučby angličtiny znamená a čo obnáša?

Na začiatok trošku osobného múdra. V dnešnej dobe, kde montessori hračky a knihy kúpite už aj v obchode, kde kúpite mlieko a pečivo si vie každý predstaviť čo, a ako táto metóda funguje. Vyvediem vás ale z tohto omylu. Montessori nie je o moderných, farebných, jednoduchých hračkách. Už aj zo slovného spojenia Montessori filozofia je známe, že ide o filozofiu, kde sa určitý človek venoval pozorovaniu detí a vytvoril vlastnú metódu. Stačia vám kamienky z potôčika a suché konáre a viete viesť dieťa touto metódou. My ale pri práci s deťmi využívame viacero metód (a že ich teda je) a Montessori je len jedna z mála, kde sme čerpali inšpiráciu, tak si poďme teda povedať čo to tá metóda hravej výučby angličtiny teda je .

Áno sú školenia, kde vás prevedú všetkými stupňami a bude z vás profesionál. Teda aspoň na papieri. angličtina hravou formou

Čo chcem povedať týmto dlhým úvodom?

Vedieť učiť a naučiť dieťa, je dar, ktorú musí mať učiteľ v sebe.

Pre predstavu načrtnem:

Vyučovacia hodina v školách trvá 45 minút, ani u nás tomu nie je inak. Je to dosť dlhý čas pre dieťa na sústredenie. Lektor musí deti zaujať, aby sa deti na hodine pridali. Preto sa snažíme do kurzu dávať maximálne 8 detí, aby sme sa vedeli individuálnejšie venovať, každému z nich. 8 je výborný počet, ako aj na súťaž, pri ktorej ich rozdelíme na 2 skupiny, kde súťažia 2 tímy, a taktiež, ak hrajú hry v pároch.

Niektorí ľudia majú názor, že táto metóda nefunguje, nakoľko sa deti len hrajú.

,,Deti sa len hrajú a tancujú‘‘ – toto vidia ostatní

,,Energizéry, warm upy a rozcvičky‘‘ – toto vidíme my

 V dnešnej dobe majú deti naozaj  naplnený a nalinkovaný celý deň. Ráno od zobudenia, po uspávanie, kde je na poradí presne daná rozprávka, ktorá sa bude čítať, raňajky, ktoré sa budú papať, oblečenie, ktoré si deti oblečú na druhý deň ráno. Toto beriem len ako plus, každý človek potrebuje mať rutinu. Či už dieťa alebo dospelý. No deti to vnímaj inak.

Často sa stretávam s reakciou rodiča, ktorý povie, že deti na kurze len kreslia, tancujú alebo spievajú a že toto môžu robiť aj doma. Pustia youtube a kúpia nejaké omaľovánky. Pokiaľ hovoríme o kurze, kde sú škôlkári, tak áno – presne tak to je. Ale čo sa za týmito aktivitami skrýva, už rodič nerieši.

Poďme si trošku rozobrať deň dieťaťa.

Vždy treba myslieť v prvom rade na to, že každé dieťa je individuálne a treba k nemu tak aj pristupovať. Vo všeobecnosti rátajme ale s dieťaťom čo chodí do škôlky, potom má jeden pohybový a jeden intelektuálny krúžok.

Ráno dieťa príde do škôlky, kde sú na neho kladené taktiež nároky ako aj na vás v práci. Jeho vnemy sú naplnené kreslením, hraním, cvičením, spievaním, tancom, nacvičovaním besiedok pre rodičov atď. Teraz toto dieťa absolvuje naozaj náročný deň a potrebuje si baterky dobiť. Ide na krúžok. Ten pohybový naozaj kvitujem, lebo to je najlepšie na dobitie energie. Ale potom má prísť na taký, kde musí mozog opäť zapojiť, ale energia je po celom dni v škole alebo skôlke minutá. Preto na kurzoch máme zapojenú hudbu a tanec. Lebo tá všetky deti nakopne.

Rozprúdiť v deťoch energiu je veľmi dôležité, aby spolupracovali. Ale zase nie moc, lebo potom sú ako z divých vajec. Udržať v triede poriadok a disciplínu, ktorá je spojená so zábavou a zároveň výučbou nie je vôbec ľahké.

Rada na záver:

Ak chcete deti doma učiť angličtinu, určite to vyskúšajte, ale pripravte si veľa energie a kvalitnú osnovu.

 

Najčastejšie kladené otázky – detské tábory

Drahí čitatelia, nakoľko milujem naše siahodlhé telefonáty o táboroch, no nie vždy stíham dvíhať a odpovedať dostatočne na všetko, vytvorila som daný manuál. Pokúsim sa zodpovedať všetky najčastejšie kladené otázky, aby ste mali predstavu o rozdelení, fungovaní a priebehu nášho tábora.

 1. Otázka

Pre aké deti je tábor vhodný?

Odpoveď

Pre všetky deti vo veku 4 až 13 rokov. Neznamená že keď dieťa má viac ako 13 rokov, že do tábora nemôže ísť. Znamená to len, že v tábore budú prevažne mladšie deti, ale často sa nám stáva, že staršie deti si s tými mladšími rozumejú.

 1. Otázka

Čo ak má dieťa alergiu?

Odpoveď

Závisí od toho akú alergiu má. Ak je to potravinová, tak vieme v reštaurácii vybaviť bezlepkovú poprípade bezlaktózovú  stravu. Pokiaľ je dieťa liečené v alergologickej ambulancií, rodič musí dodať lieky a informácie ako postupovať ak dieťa dostane anafylaktický šok.

 1. Otázka

Čo v prípade zlého počasia?

Odpoveď

Pokiaľ nám počasie nepraje, tak máme v repertoári rôzne indoorové podujatia, ktoré môžeme využiť. No snažíme sa s deťmi byť čo najviac vonku keďže pohyb je pre nás dôležitý.

 1. Otázka

Čo v prípade veľmi horúceho počasia?

Odpoveď

Ak je slniečko veľmi horúce, taktiež vieme využiť naše aktivity ktoré sa konajú vo vnútri v klimatizovaných miestnostiach. No na tie aktivity sa musíme nejako dostaviť. Väčšinou chodíme s deťmi peši, no v takomto prípade volíme mestskú hromadnú dopravu. S deťmi robíme časté prestávky a taktiež im dopĺňame čerstvú vodu do ich fliaš.

 1. Otázka

Aký bude program, keď dám dieťa do tábora po sebe 2 idúce týždne?

Odpoveď

 

Treba si uvedomiť, že nové deti, ktoré prídu v nasledovnom týždni, kedy to vaše, tam už bude druhý týždeň, tak nezažili tie podujatia, ktoré vaše dieťa zažilo. Snažíme sa do programu zaradiť tie podujatia, ktoré sú u detí najpopulárnejšie. Samozrejme ak sa nám bude nejako extrémne meniť počasie, alebo sa nám nejaké podujatie zruší, tak vieme dať náhradné podujatia, čiže tým pádom by dieťa zažilo niečo nové.

 1. Otázka

Moje dieťa prišlo domov s pracovným listom, na ktorom neboli opravené chyby?

Odpoveď

Je potrebné si uvedomiť že aj naši lektori sú len ľudia a nie vždy si všetko všimneme. Máme na starosti skupiny detí, kde sa snažíme deti opravovať, ale stále vyučujeme angličtinu skôr hravou interaktívnou formou a preto sa nesústredíme na to, aby deti so 45 minútovej hodiny 15 min. opravovali svoje chyby. V tomto by sme poprosili rodičov o pomoc. Každý deň dávame report, kde sa píše čo deti preberali a takto si to viete odkontrolovať doma.

 1. Otázka

Kde nájdem všetky informácie o priebehu tábora?

Odpoveď

Okrem toho, že s vami po celý čas komunikujeme prostredníctvom emailu, tak máme zriadenú našu súkromnú facebookovú stránku, kde sú iba rodičia. Tam sa každý deň uverejňujú fotky a videá, či už s výučby, z podujatia a tak isto čo deti jedli, poprípade nejaké ďalšie informácie. Každý termín má určený svoj vlastný priečinok v albume.

 1. Otázka

Čo v prípade ak dieťa ochorie?

Odpoveď

V prípade ak dieťa ochorie, či už dlhodobejšie alebo je to len nejaká jednodňová črevná alebo žalúdočná príhoda, tak rodičia majú možnosť si tento deň poprípade viac dní vybrať v iný termín. To znamená, že pokiaľ dieťa ochorie v (stredu a štvrtok) a príde až v piatok do tábora, tak tie nasledujúce týždne si môže rodič vybrať, či už bude chcieť stredu alebo štvrtok, ktorý to dieťa chýbalo, alebo iný deň, ktorý bude rodičovi vyhovovať, samozrejme s tým že pravdepodobne tento deň už dieťa zažilo.

 1. Otázka

Moje dieťa už vyrástlo a vekovo nevyhovuje podmienkam tábora. No stále by chcelo prísť k vám do tábora. Nemáte nejaký tábor pre tínedžerov?

Odpoveď

Snažili sme sa rozbehnúť tábor pre ,,puberťákov,, , ale nakoniec sme zistili že rodičia aj tak dávajú deti k nám do tábora, lebo vždy sa nazbiera určitý počet detí, ktoré sa vekovo k sebe hodia. Čiže nie je problém ak má dieťa 14,15 rokov a chodí ku nám od jeho 10 rokov, aby prišlo. Snažíme sa vždy zapájať podujatia ktoré sa páčia aj mladším aj starším deťom, a zatiaľ sa nám to darí.

 1. Otázka

Aká je osnova učiva pre deti v tábore?

Odpoveď

Deti v tábore sú rozdelené do viacerých skupín, viac menej sú to 3 skupiny. 1.deti z materskej školy, 2. zo základnej školy prvý stupeň a 3 skupinu tvoria ZŠ druhý stupeň. Samozrejme tie menšie, ktoré nevedia písať, tak máme pre nich pripravenú osnovu od predstavenia sa, cez farby, pomenovania zvierat až po počítanie. Deti ktoré už vedia písať, tak pre ne máme rôzne brožúrky v leveloch od starter po Intermediate. Deti ktoré sú už staršie a vedie aj písať a rozprávať tak, viac menej tam prebieha konverzácia a rôzne súťaže v pároch či v skupinách.

 1. Otázka

Čo ak sa dieťa nikdy nestretlo s angličtinou?

Odpoveď

Samozrejme, že rátame s tým, že sa dieťa nikdy nestretlo s angličtinou. Vieme sa venovať aj týmto deťom, nakoľko máme dlhoročné skúsenosti s deťmi. Každé leto k nám prichádzajú deti ktoré neovládajú vôbec anglický jazyk. Angličtinu predstavujeme týmto deťom ako hru. A deti sa veľmi radi hrajú .-)

 1. Otázka

Čo ak moje dieťa rozpráva len anglicky?

Odpoveď

Tiež v tom nevidíme žiadny problém, máme veľa rodičov, ktorí sa zo Slovenska presťahovali a deti sa narodili v anglicky hovoriacej krajine, potom sa vrátili späť, poprípade prídu cez leto na Slovensko a chcú byť so svojimi blízkymi. Chcú zabezpečiť pre svoje deti nejaký zážitkový tábor a zvolia si nás. Tým, že naši lektori sú anglicky hovoriaci, tak to je najlepšie čo môže byť pre takéto dieťa, nakoľko nie je v strese z jazyka, ktorému nerozumie. Čo sa týka detí, tak tie majú najmenší problém sa dorozumieť. Bola som pri veľmi veľa deťoch, ktoré vôbec neovládali ten jazyk, ktorým ten druhý rozprával a zasmiali sa, porozprávali sa a boli z nich najlepší priatelia. Doteraz je veľa z nich v kontakte.

 1. Otázka

Čo ak má dieťa nejaký stupeň integrácie?

Odpoveď

Je potrebné si uvedomiť, že sú rôzne stupne integrácie. Príklad – dieťa s nadaním vs dieťa s poruchou učenia. V našej prihláške môžete uviesť o aký stupeň sa jedná. Telefonujeme si s každým rodičom individuálne a dohadujeme aký spôsob učenia zvolíme. V každom termíne je jeden špeciálny pedagóg, ktorý má odbornosť na to, aby vedel s dieťaťom pracovať.

 1. Otázka

Ktoré deti k nám nepatria?

Odpoveď

Do tábora nepatria hendikepované deti, ďalej deti so zdravotným postihnutím. Pod týmto pojmom sa rozumie žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím. Pre tieto deti sú určené špecializované tábory.

 1. Otázka

Aktívny a pasívny na striedačku.

Odpoveď

V našom tábore sa snažíme dať jeden deň plný pohybu a druhý deň oddychový, na nabratie síl. Napríklad: V stredu máme rezervovanú knižnicu, preto vo štvrtok ideme s deťmi na malý Straník, kde sa vyšantia v pene, ktorú im pripravia hasiči.

 1. Otázka

Ako to je u vás so stravou?

Odpoveď

Ako aj každý z nás je iný, tak aj každé dieťa je iné a každému chutí niečo iné, samozrejme že strava ich maminky je najlepšia. Nám sa osvedčil každý deň vývar, s tým, že vývar je každý deň nejako obmenený. Okrem vývaru deti dostanú každý deň teplé výdatné jedlo – jedno bezmäsité, jedno sladké, jedno prírodné, jedno pečené. 5. deň máme pizzu

 1. Otázka

Moje dieťa donieslo domov plnú fľašu vody? Pilo cez deň?

Odpoveď

Rodičia sa veľakrát stresujú s tým, že ráno deťom nabrali vodu a fľaša s vodou sa vrátila v pôvodnom stave. To že ma dieťa plnú fľašu vody, značí len to najlepšie, nakoľko naši lektori nosia vo svojich ruksakoch dvoj až trojlitrové fľaše vody, ktoré deťom pravidelne počas celého dňa dopĺňajú, aby mali čerstvú vodu.

 1. Otázka

Dieťa povedalo že obed nezjedlo?

Odpoveď

Asi všetkým je známe, že ani nám dospelým a ani deťom v horúčavách moc nechutí. Dieťa však z obeda musí odchádzať s tým, že zjedlo aspoň polovicu polievky a polovicu z druhého jedla. Porcie sú dostatočne veľké a deti vždy motivujeme nejakou sladkou odmenou ako je zmrzlina a veľakrát sa namotivovať alebo presvedčiť dajú.

 1. Otázka

Prečo sú v tábore sladkosti zakázané?

Odpoveď

Deti majú celý deň zabezpečenú stravu od nás, to znamená, že majú – desiatu, teplý obed a olovrant, ale keďže rodičia svoje deti poznajú a myslia si, že to nezjedia alebo ohrnú nos, tak deťom pribalia rôzne jedlo. To je úplne v poriadku hodiť do obedára nejaké ovocie či chlebík.  Nikto nechce aby deti boli hladné, ale poprosíme, aby rodičia nebalili sladkosti. Deti sú potom hyperaktívne a nechcú jesť už ani desiatu a ani obed.

 1. Otázka

Prečo sú v škole zakázané elektronické zariadenia (hodinky a mobil)?

Odpoveď

Tak tu by som sa mohla rozpísať, ale dám len zopár dôvodov. Deti sa nesústredia na vyučovaní, narúšajú priebeh hodiny, ostatným deťom ukazujú rôzne hry a videá, tým pádom sa ani ďalšie deti nesústredia, vyvolávajú a vypisujú kamarátom alebo rodičom. Vieme plne pochopiť, ak dieťa musí mať mobil pri sebe z dôvodu, že dochádza alebo odchádza zo školy samé a rodičia alebo starí rodičia potrebujú vedieť kde sa nachádza. Určite nám nevadí ak prídu s mobilom, ale na začiatku dňa všetky zbierame do krabice a vraciame ich na konci dňa.

 1. Otázka

Program pre chlapcov a pre dievčatá?

Odpoveď

Snažíme sa v našich táboroch zapojiť rôzne aktivity. Pre dievčatá je to Zapletanie copíkov, pre chlapcov je to programovanie a modelovanie. Pre obe strany sú to maľovanie na tvár, výroba vlastného tričká, výroba z hliny a mnoho ďalších aktivít.

 

 1. Otázka

Aké sú najnutnejšie veci v batohu?

Odpoveď

Rodičia dostávajú mailom informácie, čo by dieťa malo mať v batohu. Najdôležitejšie veci sú prikrývka hlavy, fľaša na vodu, pršiplášť, určite nie dáždnik. Keď idú deti v dvojrade a obaja majú dáždnik, tak ubližujú sami sebe a aj okoloidúcim. Nejaké náhradné oblečenie. Toto sú najnutnejšie veci ktoré dieťa má mať v batohu.

 1. Otázka

Skrinka určená na osobné veci dieťaťa.

Odpoveď

Deti si majú doniesť do tábora dosť veľa vecí a niektorí rodičia pribaľujú aj papuče, hračky a rôzne knihy. Deti si môžu po celý týždeň nechať veci v skrinke a na konci týždňa si ich vziať. Nemusíte tak chodiť s kopou vecí každý deň.

 1. Otázky

Čo ak dieťa nemá kartu na MHD?

Odpoveď

Dieťaťu je z našej strany zabezpečené všetko, okrem stravy aktivity Študijného materiálu a podujatí zabezpečujeme aj MHD, no pomôže nám ak dieťa má kartičku. Ale ak nemá tak nemusíte nič vybavovať

 1. Otázka

Prečo škôlkári stoja viac?

Odpoveď

Toto je otázka, ktorú dostávame asi najviac. Keďže menšie deti, keď to povieme jemne sú náročnejšie na údržbu. Nemajú ešte niektoré sociálne vybavenie, tak dávame k týmto deťom viac lektorov, aby sa im mohli individuálnejšie venovať. Deti tu kŕmime, umývame im ruky, utierame ich po záchode, prezliekame ich keď ideme z penovej show a venujeme sa im ako ich mami.

 1. Otázka

Čo ak je moje dieťa extrovert ale alebo introvert?

Odpoveď

Všetci zamestnanci jazykovej školy, ktorí pracujú v táboroch sú pedagogický zdatní a vybavení na to, aby vedeli pracovať, či už s deťmi ktoré sa radi predvádzajú alebo s deťmi ktoré sú tiché. Väčšinou už na začiatku hneď v prvý deň si vieme tieto deti rozdeliť do skupín, aby každý lektor mal to jedno dieťa pri sebe a venujeme sa im. Samozrejme nám to veľmi pomôže ak nám to poviete dopredu, čo sa väčšinou aj stáva pri telefonických rozhovoroch a takto sme už pripravení na danú situáciu, že dieťa bude tichšie alebo hlučnejšie.

Ku koncu by sme chceli všetkých rodičov pozdraviť, a povedať, že aj my sme rodičia a vieme čo je pre deti dobré a čo nie, preto sa nemusíte báť pokiaľ dieťa zverujete nám do rúk a môžete nám veriť.

PS: Ak ešte aj po prečítaní tohto článku máte nejaké otázky. Neváhajte zavolať.
Rada vysvetlím všetko cez telefonát alebo aj pri osobnom stretnutí.

Najčastejšie kladené otázky – detské kurzy

Drahí čitatelia, nakoľko milujem naše siahodlhé telefonáty o kurzoch, no nie vždy stíham dvíhať a odpovedať dostatočne na všetko, vytvorila som daný manuál. Pokúsim sa zodpovedať všetky najčastejšie kladené otázky, aby ste mali predstavu o rozdelení, fungovaní a priebehu detských kurzov.

PS: Nebudem tu vypisovať cudzie slová a sledovať skladbu viet a vyjadrovať sa ako v pracovnej administratíve. Jednoducho napíšem prečo niekedy veci nefungujú a čo je potrebné urobiť aby fungovali. Ak máte záujem o farebnejšiu verziu, kde si prelistujete stránky preklik tu → https://midd.me/PPMr

1. Otázka

 Ako rozdeľujete deti do kurzu?

Odpoveď

Deti sa vždy snažíme rozdeliť do kurzov podľa veku a levelu. Treba ale myslieť na to, že nie vždy sa rodič drží našich rád. Je to najmä preto, lebo deti majú veľa mimoškolských aktivít a nestíhajú deti voziť na všetky krúžky. Preto si treba určiť čo je prioritou a tej sa prispôsobiť.

2. Otázka

Prečo sa kurzy otvárajú prvý októbrový týždeň?

Odpoveď

Je to z dôvodu, že rodičia aj deti si ešte len zvykajú na nový rozvrh v škole a na krúžkoch. Všetko sa organizuje a niekedy sa stáva, že dni aj časy sa menia. Ako u rodičov, tak aj u nás.

3. Otázka

Dieťa sa nikdy nestretlo s angličtinou. Počíta s tým škola?

Odpoveď

Áno, rátame s tým. Máme na webe formulár, kde rodič vypisuje povinné políčka – informácie o dieťati a sebe. Do poznámky môže uviesť svoje dotazy. Lepšie ale je, keď rodič zavolá na uvedené kontakty a získa si informácie počas telefonátu.

4. Otázka

Rodič chce pre dieťa Native speakera.

Odpoveď

Rodič zavolá a hneď si chce zahlásiť dieťa do kurzu k Nativevovi, bez toho aby si nechal poradiť. Pre dieťa je frustrujúce pokiaľ angličtinu neovláda na úrovni konverzácie, aby vhuplo do kurzu, kde už deti vedia plynulo konverzovať. Odporúčame najprv slovenského lektora, ktorý si overí znalosti študenta, a keď odporučí dieťa do vyššieho levelu, nie je problém, aby dieťa prešlo aj počas priebehu kurzu.

5. Otázka

Čo sa deje prvý mesiac na kurzoch?

Odpoveď

Deti sa zoznamujú s prostredím, lektorom, spôsobom výučby, učia sa pracovať na interaktívnej tabuli, zoznamujú sa s hračkami a brožúrkami, ktoré sa používajú na hodine.

6. Otázka

Kedy sa do štúdia zapojí materiál, ktorý si budem môcť vziať domov?

Odpoveď

Vtedy, keď budú deti správne zaradené v kurze a všetko bude ustálené. Ako som spomínala vyššie, dieťa môže prejsť počas roka do iného kurzu či už kvôli zmene levelu, kamarátovi alebo sa mu zmení deň iného krúžku a v danom kurze je použitý iný študijný materiál.

7. Otázka

Aká je osnova učiva?

Odpoveď

Sylabus, ktorý máme počas roka si vie taktiež rodič zistiť u lektora/ky alebo v samotnej brožúre, ktorú dieťa dostane. Ku každému skupinového kurzu pristupujeme individuálne, a preto sa môže stať, že rovnako vekový kurz bude mať dva rôzne študijné materiály.

8. Otázka

Ako viem čo sa preberalo na hodine?

Odpoveď

Na konci mesiaca vytvárame reporty z hodín. Vo formáte Word ich dostane na mail každý rodič. Taktiež vždy po hodine, ak samozrejme lektor stíha a nemá ďalšiu hodinu, pridávame na súkromnú stránku krátky report z hodiny aj s videami, fotkami, výtvormi detí, pracovnými listami a aj linkami, kde nájdete doplnkový materiál, s ktorým sme pracovali.

9. Otázka

Vymeškáme hodinu kvôli chorobe alebo osobným záležitostiam, čo s tým?

Odpoveď

Vždy sa snažíme rodičom ponúknuť náhradnú hodinu v kurze podobnom ako dieťa navštevuje. No treba rátať s tým, že už nevieme zaručiť, že v kurze bude lektor, na ktoré je dieťa zvyknuté alebo že bude osnova pokračovať podľa plánu.

10. Otázka

Dieťa si urobilo kamarátstva s deťmi a obľúbilo si vyučujúceho.

Odpoveď

Veľa rodičov ukončí kurz preto, lebo deti nepokračujú alebo lektori prijali iné výzvy v práci. treba si zvážiť aké dieťa je. Niekedy sa priority rodičov menia a dieťa začne navštevovať iný krúžok alebo vyučujúci ochorie a je doma na PN. Nehovorím, že dieťa musí byť flexibilné, ale treba brať na vedomie, že budú hodiny zastupované alebo, že do kurzu prídu nové deti.

 

https://simplebooklet.com/journal3 ←←← tu si môžete prelistovať časopis

 

Adaptácia dieťaťa do kurzu cudzieho jazyka

Dieťa nemá žiadne základy angličtiny – je pre neho krúžok vhodný?

Mnoho rodičov si kladie presne túto otázku. Či je krúžok vhodný pre dieťa, ktoré sa s Angličtinou nikdy nestretlo, a lektorky budú hovoriť len týmto jazykom.

Veľa odborníkov. To sú nielen tí pedagogicky vzdelaní, ale aj tí, ktorí dlhodobo učia deti tento jazyk, vám povedia, že ak si naozaj nastavíte prioritu naučiť dieťa anglicky, tak už včera bolo neskoro ho prihlásiť na kurz.

Okrem toho si rodič povie: 

„Nové prostredie!“ Nebude sa báť?

Nové deti? Budú si vyhovovať?

Nové priestory? Čo keď sa mu tam nebude páčiť? A tak ďalej a mnoho ďalších podobných otázok.

Na to mám len jednu odpoveď. Resp. dve 😊

Po prvé: Rodičia sa veľa krát obávajú viac ako deti. Tie si zvyknú rýchlo.

Po druhé: Adaptácia.

Či už sa jedná o adaptáciu nového miesta, keď idete na dovolenku, alebo zaradíte do jedálnička dieťaťa nové ovocie, alebo bude prvák a pôjde do školy, vždy sa bude musieť adaptovať. Samozrejme, vieme, že adaptácia trvá každému rôzne dlhý čas. Či už je to dieťa alebo dospelák.

A ak sa náhodou neadaptuje? Nevadí! Veď ste to aspoň skúsili.

A teraz sa poďme pozrieť na prax, ktorú Vy rodičia za dverami učebne nevidíte.

V prvom rade by som upozornila na to, že na kurze pri menších deťoch, teda v začiatkoch kurzu sú aj 2 či 3 lektorky. Je to z toho dôvodu, že sa snažíme deťom venovať čo najviac a snažíme sa spozorovať ich individualitu. Nakoľko každé dieťa má rado niečo iné. Niektoré dokáže tancovať 20 minút v kuse, iné vie kresliť aj pol hodinu, ďalšie vníma len sluchom, ale to neznamená, že keď sa nezapája aktívne, že sa neučí.

Lektorky si vytvárajú osobnejší vzťah s deťmi a každou hodinou sú si bližší. Deti sa rýchlo naučia rutine na hodine.

Pre príklad: obr.

Rutina učí deti pripraviť sa na hodinu.

Vedia kedy budú:

 • Písať
 • Kresliť
 • Tvoriť
 • Čítať
 • Počúvať
 • Rozprávať
 • Tancovať
 • Mať rozcvičku
 • Dostanú sladkú  odmenu atď.

Samozrejme, že adaptáciu nezvládnu deti len s nami. Je potrebná pomoc rodiča.

A ako docielime aby sa dieťa na kurz tešilo? Vytvoríme mu pocit pozitívneho zážitku. Rodič: „Pamätáš sa na minulú hodinu? Čo sa ti najviac páčilo? Nejaká hračka? Obrázok? Pieseň? “

Dieťa: „Áno, učili sme sa o zeleninke a ovocí, tú pesničku čo sme počuli v tej peknej rozprávke. A pani učiteľka nám dala ochutnať sladkú mrkvičku a dostali sme aj oranžové cukríky ako je mrkvička. “

Dieťa touto konverzáciou vytvára pozitívny zážitok, z pozitívnych emócií získaných na hodine. Preto sa s deťmi veľa rozprávajte. Aj po skončení kurzu a aj pred začatím. Ak aj dieťa je menej zhovorčivé, vždy rodič dostane po skončení kurzu spätnú väzbu od vyučujúceho – ako dieťa pracovalo na hodine, čo sa preberalo, či dostalo domáce úlohy atď. Taktiež majú rodičia vytvorenú súkromnú skupinu, kde nahrávame po každej hodine taktiež fotky a videá z hodiny, aby mali rodičia prehľad. A keď dieťa uvidí tieto fotky, určite sa rozhovorí.

Vety na záver

Ak ste sa dostali až na koniec článku – gratulujem. Či už čítate článok ako rodič, starý rodič, brat, sestra, teta…, tak viete ako pomôcť malému dieťaťu v adaptácii. Či už navštevuje kurz cudzieho jazyka, kreslenie alebo gymnastiku, budete vedieť ako vytvoriť pozitívne emócie a z pozitívneho zážitku alebo zážitok z emócií.

Adaptácia dieťaťa