Archív kategorií: Denné anglické tábory

Doprajte vašim deťom aktívne využiť voľný čas v lete v zážitkovom tábore

O našom tábore

Naša jazyková škola Gabby má počas letných prázdnin pre deti pripravené pestrofarebné hry a zábavu v našom dennom tábore. V tábore nechýbajú ani kvalifikovaní lektori a animátori, ktorí sa zameriavajú na rozvoj jazykových schopností vašich detí, a to prostredníctvom zábavy a motivácie. Ako novinku tu máme pre záujemcov kurz programovania pre najmenších, ktorý môže (a nemusí) byť súčasťou denného tábora. Kurz je postavený tak, aby ho zvládli všetky detičky a zároveň sa vo svojich vedomostiach dostali čo najďalej. V prípade záujmu sa Vaše dieťa naučí programovať Roblox ako aj iné IT znalosti.

Metóda výučby

V Anglickom kruhu spájame výučbu s hrou, čím vytvárame vhodné prostredie pre deti na zdokonalenie ich znalostí anglického jazyka, či už sú začiatočníci alebo pokročilí. Výučba v Anglickej škole Gabby funguje na princípe Cambridge metódy, doplnenej o metódu hravej výučby (využíva sa – tanec, príbehy, divadlo, hračky…), čo umožňuje deťom nemať strach z cudzieho jazyka a osvojiť si ho v krátkom čase. Medzi jednotlivými hodinami sme zaradili dostatočne dlhé prestávky, počas ktorých sa deti občerstvujú. Deti majú mať po celý deň zabezpečený pitný režim, desiatu, teplý výdatný obed a olovrant.

 

Program

Aktivity pre deti sú rozmanité, a každé ráno sú deti aj rodičia informovaní lektormi alebo vedúcim tábora o danom harmonograme. Program je určený dopredu, ale niekedy sa môže zmeniť. Taktiež majú rodičia k dispozícii telefónny kontakt v prípade potreby.

Aktivity a podujatia

Pre deti sú počas leta pripravené rôznorodé aktivity, ako je ukážka hasičskej techniky spojená s kúpaním sa v pene, bláznivé hry v Kongu alebo na bowlingu. O starostlivosť o našu planétu sa postará Krajská knižnica. Správnemu zdravému pohybu nás naučia pohybové aktivity s trénerom boxu. Ako dokážeme pomáhať zvieratkám sa učíme v MiniZoo Žilina a ako pomáhajú zvieratká nám si ukazujeme na kanisterapii so psíkom Orchideou. Zaujímame sa ale aj o techniku ako fungujú vlaky a autá na našej Unize. A na záver týždňa je tu stará klasická opekačka alebo pizzovačka. Samozrejme, podujatia sú prispôsobované podľa počasia. Všetky deti sú u nás vítané a tešíme sa na ne.

Naším cieľom nie je len deti učiť a zabávať ich. Dôležité je budovať sociálne prostredie, kde sa bude každý cítiť dôležitý. Získavajú nové priateľstvá a skúsenosti pre svoju budúcnosť.

Letné Jazykové Tábory pre Deti: Podpora Komplexného Rozvoja a Zručností

Letné jazykové tábory pre deti v sebe kombinujú radostnú atmosféru dovolenky s účinným vzdelávaním. Práve cez túto unikátnu kombináciu príjemného s užitočným dokážu tieto tábory podporovať komplexný rozvoj detí. Ale aké konkrétne prínosy prinášajú?

1. Zlepšenie Jazykových Schopností

V jazykových táboroch majú deti možnosť ponořit sa do nového jazyka na celodennú bázu. Nielenže sa učia nové slová a gramatiku, ale majú príležitosť používať jazyk v bežnej komunikácii a praktických situáciách. To významne posilňuje ich jazykové schopnosti a dodáva im sebavedomie pri používaní nového jazyka.

2. Rozvoj Sociálnych Zručností

Tábory umožňujú deťom stretávať sa a interagovať s inými deťmi. Cez tieto interakcie si deti rozvíjajú sociálne zručnosti, ako je spolupráca, zdieľanie a komunikácia. Učia sa, ako riešiť konflikty, vyjadriť svoje myšlienky a pochopiť pocity ostatných.

3. Kultúrna Výmena a Tolerancia

Jazykové tábory často privítajú deti z rôznych kultúrnych a etnických prostredí, čím vytvárajú prostredie bohaté na kultúrne výmeny. Deti sa učia o iných kultúrach a tradíciách, čo môže významne prispieť k ich porozumeniu a rešpektovaniu rozmanitosti.

4. Nezávislosť a Zodpovednosť

Bývanie mimo domova v rámci tábora poskytuje deťom príležitosť rozvíjať svoju nezávislosť. Učia sa, ako sa postarať o seba samých, ako je napríklad dodržiavanie osobnej hygieny, starostlivosť o svoje veci a plánovanie svojho času.

5. Fyzická Aktivita

Mnohé jazykové tábory zahrňujú aj športové a outdoorové aktivity. Tieto aktivity poskytujú deťom možnosť pohybu a zdravého fyzického rozvoja, čo je dôležitý komplement k duševnej námahe spojenej s učením sa nového jazyka.

6. Láska k Učeniu

Možno najdôležitejší aspekt letných jazykových táborov je, že učia deti milovať učenie. Vzrušenie z objavovania nového jazyka a kultúry, spolu s radostnými zážitkami, ktoré tábory poskytujú, môže vytvoriť silný základ pre celoživotnú lásku k učeniu.

Jazykové tábory teda prinášajú oveľa viac ako len zlepšenie jazykových zručností. Poskytujú prostredie, kde sa deti môžu rozvíjať a rásť v mnohých oblastiach života. Sú skvelým spôsobom, ako deti pripraviť na budúce úspechy, a to nielen v akademickej sfére, ale aj v živote vo všeobecnosti.

Najčastejšie kladené otázky – detské tábory

Drahí čitatelia, nakoľko milujem naše siahodlhé telefonáty o táboroch, no nie vždy stíham dvíhať a odpovedať dostatočne na všetko, vytvorila som daný manuál. Pokúsim sa zodpovedať všetky najčastejšie kladené otázky, aby ste mali predstavu o rozdelení, fungovaní a priebehu nášho tábora.

 1. Otázka

Pre aké deti je tábor vhodný?

Odpoveď

Pre všetky deti vo veku 4 až 13 rokov. Neznamená že keď dieťa má viac ako 13 rokov, že do tábora nemôže ísť. Znamená to len, že v tábore budú prevažne mladšie deti, ale často sa nám stáva, že staršie deti si s tými mladšími rozumejú.

 1. Otázka

Čo ak má dieťa alergiu?

Odpoveď

Závisí od toho akú alergiu má. Ak je to potravinová, tak vieme v reštaurácii vybaviť bezlepkovú poprípade bezlaktózovú  stravu. Pokiaľ je dieťa liečené v alergologickej ambulancií, rodič musí dodať lieky a informácie ako postupovať ak dieťa dostane anafylaktický šok.

 1. Otázka

Čo v prípade zlého počasia?

Odpoveď

Pokiaľ nám počasie nepraje, tak máme v repertoári rôzne indoorové podujatia, ktoré môžeme využiť. No snažíme sa s deťmi byť čo najviac vonku keďže pohyb je pre nás dôležitý.

 1. Otázka

Čo v prípade veľmi horúceho počasia?

Odpoveď

Ak je slniečko veľmi horúce, taktiež vieme využiť naše aktivity ktoré sa konajú vo vnútri v klimatizovaných miestnostiach. No na tie aktivity sa musíme nejako dostaviť. Väčšinou chodíme s deťmi peši, no v takomto prípade volíme mestskú hromadnú dopravu. S deťmi robíme časté prestávky a taktiež im dopĺňame čerstvú vodu do ich fliaš.

 1. Otázka

Aký bude program, keď dám dieťa do tábora po sebe 2 idúce týždne?

Odpoveď

 

Treba si uvedomiť, že nové deti, ktoré prídu v nasledovnom týždni, kedy to vaše, tam už bude druhý týždeň, tak nezažili tie podujatia, ktoré vaše dieťa zažilo. Snažíme sa do programu zaradiť tie podujatia, ktoré sú u detí najpopulárnejšie. Samozrejme ak sa nám bude nejako extrémne meniť počasie, alebo sa nám nejaké podujatie zruší, tak vieme dať náhradné podujatia, čiže tým pádom by dieťa zažilo niečo nové.

 1. Otázka

Moje dieťa prišlo domov s pracovným listom, na ktorom neboli opravené chyby?

Odpoveď

Je potrebné si uvedomiť že aj naši lektori sú len ľudia a nie vždy si všetko všimneme. Máme na starosti skupiny detí, kde sa snažíme deti opravovať, ale stále vyučujeme angličtinu skôr hravou interaktívnou formou a preto sa nesústredíme na to, aby deti so 45 minútovej hodiny 15 min. opravovali svoje chyby. V tomto by sme poprosili rodičov o pomoc. Každý deň dávame report, kde sa píše čo deti preberali a takto si to viete odkontrolovať doma.

 1. Otázka

Kde nájdem všetky informácie o priebehu tábora?

Odpoveď

Okrem toho, že s vami po celý čas komunikujeme prostredníctvom emailu, tak máme zriadenú našu súkromnú facebookovú stránku, kde sú iba rodičia. Tam sa každý deň uverejňujú fotky a videá, či už s výučby, z podujatia a tak isto čo deti jedli, poprípade nejaké ďalšie informácie. Každý termín má určený svoj vlastný priečinok v albume.

 1. Otázka

Čo v prípade ak dieťa ochorie?

Odpoveď

V prípade ak dieťa ochorie, či už dlhodobejšie alebo je to len nejaká jednodňová črevná alebo žalúdočná príhoda, tak rodičia majú možnosť si tento deň poprípade viac dní vybrať v iný termín. To znamená, že pokiaľ dieťa ochorie v (stredu a štvrtok) a príde až v piatok do tábora, tak tie nasledujúce týždne si môže rodič vybrať, či už bude chcieť stredu alebo štvrtok, ktorý to dieťa chýbalo, alebo iný deň, ktorý bude rodičovi vyhovovať, samozrejme s tým že pravdepodobne tento deň už dieťa zažilo.

 1. Otázka

Moje dieťa už vyrástlo a vekovo nevyhovuje podmienkam tábora. No stále by chcelo prísť k vám do tábora. Nemáte nejaký tábor pre tínedžerov?

Odpoveď

Snažili sme sa rozbehnúť tábor pre ,,puberťákov,, , ale nakoniec sme zistili že rodičia aj tak dávajú deti k nám do tábora, lebo vždy sa nazbiera určitý počet detí, ktoré sa vekovo k sebe hodia. Čiže nie je problém ak má dieťa 14,15 rokov a chodí ku nám od jeho 10 rokov, aby prišlo. Snažíme sa vždy zapájať podujatia ktoré sa páčia aj mladším aj starším deťom, a zatiaľ sa nám to darí.

 1. Otázka

Aká je osnova učiva pre deti v tábore?

Odpoveď

Deti v tábore sú rozdelené do viacerých skupín, viac menej sú to 3 skupiny. 1.deti z materskej školy, 2. zo základnej školy prvý stupeň a 3 skupinu tvoria ZŠ druhý stupeň. Samozrejme tie menšie, ktoré nevedia písať, tak máme pre nich pripravenú osnovu od predstavenia sa, cez farby, pomenovania zvierat až po počítanie. Deti ktoré už vedia písať, tak pre ne máme rôzne brožúrky v leveloch od starter po Intermediate. Deti ktoré sú už staršie a vedie aj písať a rozprávať tak, viac menej tam prebieha konverzácia a rôzne súťaže v pároch či v skupinách.

 1. Otázka

Čo ak sa dieťa nikdy nestretlo s angličtinou?

Odpoveď

Samozrejme, že rátame s tým, že sa dieťa nikdy nestretlo s angličtinou. Vieme sa venovať aj týmto deťom, nakoľko máme dlhoročné skúsenosti s deťmi. Každé leto k nám prichádzajú deti ktoré neovládajú vôbec anglický jazyk. Angličtinu predstavujeme týmto deťom ako hru. A deti sa veľmi radi hrajú .-)

 1. Otázka

Čo ak moje dieťa rozpráva len anglicky?

Odpoveď

Tiež v tom nevidíme žiadny problém, máme veľa rodičov, ktorí sa zo Slovenska presťahovali a deti sa narodili v anglicky hovoriacej krajine, potom sa vrátili späť, poprípade prídu cez leto na Slovensko a chcú byť so svojimi blízkymi. Chcú zabezpečiť pre svoje deti nejaký zážitkový tábor a zvolia si nás. Tým, že naši lektori sú anglicky hovoriaci, tak to je najlepšie čo môže byť pre takéto dieťa, nakoľko nie je v strese z jazyka, ktorému nerozumie. Čo sa týka detí, tak tie majú najmenší problém sa dorozumieť. Bola som pri veľmi veľa deťoch, ktoré vôbec neovládali ten jazyk, ktorým ten druhý rozprával a zasmiali sa, porozprávali sa a boli z nich najlepší priatelia. Doteraz je veľa z nich v kontakte.

 1. Otázka

Čo ak má dieťa nejaký stupeň integrácie?

Odpoveď

Je potrebné si uvedomiť, že sú rôzne stupne integrácie. Príklad – dieťa s nadaním vs dieťa s poruchou učenia. V našej prihláške môžete uviesť o aký stupeň sa jedná. Telefonujeme si s každým rodičom individuálne a dohadujeme aký spôsob učenia zvolíme. V každom termíne je jeden špeciálny pedagóg, ktorý má odbornosť na to, aby vedel s dieťaťom pracovať.

 1. Otázka

Ktoré deti k nám nepatria?

Odpoveď

Do tábora nepatria hendikepované deti, ďalej deti so zdravotným postihnutím. Pod týmto pojmom sa rozumie žiak s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím. Pre tieto deti sú určené špecializované tábory.

 1. Otázka

Aktívny a pasívny na striedačku.

Odpoveď

V našom tábore sa snažíme dať jeden deň plný pohybu a druhý deň oddychový, na nabratie síl. Napríklad: V stredu máme rezervovanú knižnicu, preto vo štvrtok ideme s deťmi na malý Straník, kde sa vyšantia v pene, ktorú im pripravia hasiči.

 1. Otázka

Ako to je u vás so stravou?

Odpoveď

Ako aj každý z nás je iný, tak aj každé dieťa je iné a každému chutí niečo iné, samozrejme že strava ich maminky je najlepšia. Nám sa osvedčil každý deň vývar, s tým, že vývar je každý deň nejako obmenený. Okrem vývaru deti dostanú každý deň teplé výdatné jedlo – jedno bezmäsité, jedno sladké, jedno prírodné, jedno pečené. 5. deň máme pizzu

 1. Otázka

Moje dieťa donieslo domov plnú fľašu vody? Pilo cez deň?

Odpoveď

Rodičia sa veľakrát stresujú s tým, že ráno deťom nabrali vodu a fľaša s vodou sa vrátila v pôvodnom stave. To že ma dieťa plnú fľašu vody, značí len to najlepšie, nakoľko naši lektori nosia vo svojich ruksakoch dvoj až trojlitrové fľaše vody, ktoré deťom pravidelne počas celého dňa dopĺňajú, aby mali čerstvú vodu.

 1. Otázka

Dieťa povedalo že obed nezjedlo?

Odpoveď

Asi všetkým je známe, že ani nám dospelým a ani deťom v horúčavách moc nechutí. Dieťa však z obeda musí odchádzať s tým, že zjedlo aspoň polovicu polievky a polovicu z druhého jedla. Porcie sú dostatočne veľké a deti vždy motivujeme nejakou sladkou odmenou ako je zmrzlina a veľakrát sa namotivovať alebo presvedčiť dajú.

 1. Otázka

Prečo sú v tábore sladkosti zakázané?

Odpoveď

Deti majú celý deň zabezpečenú stravu od nás, to znamená, že majú – desiatu, teplý obed a olovrant, ale keďže rodičia svoje deti poznajú a myslia si, že to nezjedia alebo ohrnú nos, tak deťom pribalia rôzne jedlo. To je úplne v poriadku hodiť do obedára nejaké ovocie či chlebík.  Nikto nechce aby deti boli hladné, ale poprosíme, aby rodičia nebalili sladkosti. Deti sú potom hyperaktívne a nechcú jesť už ani desiatu a ani obed.

 1. Otázka

Prečo sú v škole zakázané elektronické zariadenia (hodinky a mobil)?

Odpoveď

Tak tu by som sa mohla rozpísať, ale dám len zopár dôvodov. Deti sa nesústredia na vyučovaní, narúšajú priebeh hodiny, ostatným deťom ukazujú rôzne hry a videá, tým pádom sa ani ďalšie deti nesústredia, vyvolávajú a vypisujú kamarátom alebo rodičom. Vieme plne pochopiť, ak dieťa musí mať mobil pri sebe z dôvodu, že dochádza alebo odchádza zo školy samé a rodičia alebo starí rodičia potrebujú vedieť kde sa nachádza. Určite nám nevadí ak prídu s mobilom, ale na začiatku dňa všetky zbierame do krabice a vraciame ich na konci dňa.

 1. Otázka

Program pre chlapcov a pre dievčatá?

Odpoveď

Snažíme sa v našich táboroch zapojiť rôzne aktivity. Pre dievčatá je to Zapletanie copíkov, pre chlapcov je to programovanie a modelovanie. Pre obe strany sú to maľovanie na tvár, výroba vlastného tričká, výroba z hliny a mnoho ďalších aktivít.

 

 1. Otázka

Aké sú najnutnejšie veci v batohu?

Odpoveď

Rodičia dostávajú mailom informácie, čo by dieťa malo mať v batohu. Najdôležitejšie veci sú prikrývka hlavy, fľaša na vodu, pršiplášť, určite nie dáždnik. Keď idú deti v dvojrade a obaja majú dáždnik, tak ubližujú sami sebe a aj okoloidúcim. Nejaké náhradné oblečenie. Toto sú najnutnejšie veci ktoré dieťa má mať v batohu.

 1. Otázka

Skrinka určená na osobné veci dieťaťa.

Odpoveď

Deti si majú doniesť do tábora dosť veľa vecí a niektorí rodičia pribaľujú aj papuče, hračky a rôzne knihy. Deti si môžu po celý týždeň nechať veci v skrinke a na konci týždňa si ich vziať. Nemusíte tak chodiť s kopou vecí každý deň.

 1. Otázky

Čo ak dieťa nemá kartu na MHD?

Odpoveď

Dieťaťu je z našej strany zabezpečené všetko, okrem stravy aktivity Študijného materiálu a podujatí zabezpečujeme aj MHD, no pomôže nám ak dieťa má kartičku. Ale ak nemá tak nemusíte nič vybavovať

 1. Otázka

Prečo škôlkári stoja viac?

Odpoveď

Toto je otázka, ktorú dostávame asi najviac. Keďže menšie deti, keď to povieme jemne sú náročnejšie na údržbu. Nemajú ešte niektoré sociálne vybavenie, tak dávame k týmto deťom viac lektorov, aby sa im mohli individuálnejšie venovať. Deti tu kŕmime, umývame im ruky, utierame ich po záchode, prezliekame ich keď ideme z penovej show a venujeme sa im ako ich mami.

 1. Otázka

Čo ak je moje dieťa extrovert ale alebo introvert?

Odpoveď

Všetci zamestnanci jazykovej školy, ktorí pracujú v táboroch sú pedagogický zdatní a vybavení na to, aby vedeli pracovať, či už s deťmi ktoré sa radi predvádzajú alebo s deťmi ktoré sú tiché. Väčšinou už na začiatku hneď v prvý deň si vieme tieto deti rozdeliť do skupín, aby každý lektor mal to jedno dieťa pri sebe a venujeme sa im. Samozrejme nám to veľmi pomôže ak nám to poviete dopredu, čo sa väčšinou aj stáva pri telefonických rozhovoroch a takto sme už pripravení na danú situáciu, že dieťa bude tichšie alebo hlučnejšie.

Ku koncu by sme chceli všetkých rodičov pozdraviť, a povedať, že aj my sme rodičia a vieme čo je pre deti dobré a čo nie, preto sa nemusíte báť pokiaľ dieťa zverujete nám do rúk a môžete nám veriť.

PS: Ak ešte aj po prečítaní tohto článku máte nejaké otázky. Neváhajte zavolať.
Rada vysvetlím všetko cez telefonát alebo aj pri osobnom stretnutí.