Gabby – Jazyková škola Žilina

Doprajte vašim deťom aktívne využiť voľný čas v lete v zážitkovom tábore

O našom tábore

Naša jazyková škola Gabby má počas letných prázdnin pre deti pripravené pestrofarebné hry a zábavu v našom dennom tábore. V tábore nechýbajú ani kvalifikovaní lektori a animátori, ktorí sa zameriavajú na rozvoj jazykových schopností vašich detí, a to prostredníctvom zábavy a motivácie.

Metóda výučby

V Anglickom kruhu spájame výučbu s hrou, čím vytvárame vhodné prostredie pre deti na zdokonalenie ich znalostí anglického jazyka, či už sú začiatočníci alebo pokročilí. Výučba v Anglickej škole Gabby funguje na princípe Cambridge metódy, doplnenej o metódu hravej výučby (využíva sa – tanec, príbehy, divadlo, hračky…), čo umožňuje deťom nemať strach z cudzieho jazyka a osvojiť si ho v krátkom čase. Medzi jednotlivými hodinami sme zaradili dostatočne dlhé prestávky, počas ktorých sa deti občerstvujú. Deti majú mať po celý deň zabezpečený pitný režim, desiatu, teplý výdatný obed a olovrant.

 

Program

Aktivity pre deti sú rozmanité, a každé ráno sú deti aj rodičia informovaní lektormi alebo vedúcim tábora o danom harmonograme. Program je určený dopredu, ale niekedy sa môže zmeniť. Taktiež majú rodičia k dispozícii telefónny kontakt v prípade potreby.

Aktivity a podujatia

Pre deti sú počas leta pripravené rôznorodé aktivity, ako je ukážka hasičskej techniky spojená s kúpaním sa v pene, bláznivé hry v Kongu alebo na bowlingu. O starostlivosť o našu planétu sa postará Krajská knižnica. Správnemu zdravému pohybu nás naučia pohybové aktivity s trénerom boxu. Ako dokážeme pomáhať zvieratkám sa učíme v MiniZoo Žilina a ako pomáhajú zvieratká nám si ukazujeme na kanisterapii so psíkom Orchideou. Zaujímame sa ale aj o techniku ako fungujú vlaky a autá na našej Unize. A na záver týždňa je tu stará klasická opekačka alebo pizzovačka. Samozrejme, podujatia sú prispôsobované podľa počasia. Všetky deti sú u nás vítané a tešíme sa na ne.

Naším cieľom nie je len deti učiť a zabávať ich. Dôležité je budovať sociálne prostredie, kde sa bude každý cítiť dôležitý. Získavajú nové priateľstvá a skúsenosti pre svoju budúcnosť.