Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

B2 Native Speaker OPEN

B2 Native Speaker

Kedy kurz začína?

3.10.2022, from 18:30 - 20:00 – Thursday

Koľko kurz stojí?

169 Euros,32 hours x 45 minutes, including study material, refreshments and certificate

Ako dlho bude kurz trvať?

3 months + 1 month FREE, (valid if min. 8 students in the course) 1 x weekly - 90 minutes - 32 hours.

Úroveň jazyka

Upper-Intermediate B2

Učebňa

Classroom 5


Gabby Language School offers 8 levels of language courses according to the General International Framework of Reference for Languages (GIRF), with approximately 100 topics from everyday life, grammar levels, communication exercises and model situations. Our team of professional language teachers, whether Slovak or foreign, will teach you a foreign language with enthusiasm and commitment and will also incorporate the cultural features of each language into the teaching: in a lively and dynamic way. Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené. Čítam faktické a literárne texty, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívam jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.