Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Intermediate B1 OPEN

Anglický jazyk pre pokročilých.

Kedy kurz začína?

3.10.2024 , od 16:55 - 18:25 hod

Koľko kurz stojí?

169 EUR (32 hodín x 45 minút ,študijný materiál, občerstvenie a certifikát)

Ako dlho bude kurz trvať?

3 mesiace + 1 ZDARMA, (platí ak je min. 8 študentov v kurze) 1 x týždenne

Úroveň jazyka

Intermediate B1

Učebňa

Učebňa č.5


Jazyková škola Gabby vám ponúka 8 úrovní jazykových kurzov podľa všeobecného medzinárodného jazykového rámca, ktorého obsah tvorí približne 100 tematických komunikačných okruhov z bežného života, gramatiké úrovne, komunikačné cvičenia a modelové situácie.

Náš tím profesionálnych jazykových lektorov, či už slovenských alebo zahraničných, vás bude s nadšením a odhodlaním vyučovať cudzí jazyk a taktiež zahrnie do výučby kultúrne črty jednotlivých jazykov: živo a dynamicky.

Rozumiem pointe televízneho programu alebo správ o aktuálnych udalostiach.
Zvládnem väčšinu situácií, v ktorých potrebujem hovoriť a rozumieť a ktoré sa vyskytujú počas cestovania alebo bežného každodenného kontaktu.
Dokážem opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh.
Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú.