Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

B2 Native Speaker OPEN

B2 Native Speaker

Kedy kurz začína?

22.2.2024, od 18:30 - 20:00 hod – štvrtok

Koľko kurz stojí?

159 EU (študijný materiál, občerstvenie a certifikát)

Ako dlho bude kurz trvať?

3 mesiace + 1 ZDARMA, (platí ak je min. 8 študentov v kurze) 1 x týždenne po 90 minút - 24 hod x 45 minút

Úroveň jazyka

Upper-Intermediate B2

Učebňa

Učebňa č.5


Jazyková škola Gabby vám ponúka 8 úrovní jazykových kurzov podľa všeobecného medzinárodného jazykového rámca, ktorého obsah tvorí približne 100 tematických komunikačných okruhov z bežného života, gramatiké úrovne, komunikačné cvičenia a modelové situácie. Náš tím profesionálnych jazykových lektorov, či už slovenských alebo zahraničných, vás bude s nadšením a odhodlaním vyučovať cudzí jazyk a taktiež zahrnie do výučby kultúrne črty jednotlivých jazykov: živo a dynamicky. Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené. Čítam faktické a literárne texty, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívam jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.