Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Pre Intermediate A2 OPEN

Angličtina pre vyšších pokročilých.

Kedy kurz začína?

od 4.10.2023 od 16:55 - 18:25 hod.

Koľko kurz stojí?

149 Eur,32 hodín x 45 minút, vrátane študijného materiálu, občerstvenia a certifikátu

Ako dlho bude kurz trvať?

3 mesiace + 1 mesiac ZDARMA, (platí ak je min. 8 študentov v kurze) 1 x týždenne – 90 minút – 32 hodín.

Úroveň jazyka

Pre-Intermediate A2

Učebňa

Učebňa č.6


Jazyková škola Gabby vám ponúka 8 úrovní jazykových kurzov podľa všeobecného medzinárodného jazykového rámca, ktorého obsah tvorí približne 100 tematických komunikačných okruhov z bežného života, gramatiké úrovne, komunikačné cvičenia a modelové situácie. Náš tím profesionálnych jazykových lektorov, či už slovenských alebo zahraničných, vás bude s nadšením a odhodlaním vyučovať cudzí jazyk a taktiež zahrnie do výučby kultúrne črty jednotlivých jazykov: živo a dynamicky. Rozumiem najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte vecí ktoré sa ma týkajú napr. rodina, práca, nakupovanie, moje mesto. Orientujem sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku. Nadviažem spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je pre mňa ťažké. Dokážem napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.