Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Upper-Interm B2 OPEN

Angličtina pre vyšších pokročilých.

Kedy kurz začína?

od 22.2.2024, od 16 55 - 18 25 hod – štvrtok

Koľko kurz stojí?

159 EU (študijný materiál, občerstvenie a certifikát)

Ako dlho bude kurz trvať?

3 mesiace + 1 ZDARMA, (platí ak je min. 8 študentov v kurze) 1 x týždenne - 24 hod x 45 minút

Úroveň jazyka

Upper-Intermediate B2

Učebňa

Učebňa č.6


Jazyková škola Gabby vám ponúka 8 úrovní jazykových kurzov podľa všeobecného medzinárodného jazykového rámca, ktorého obsah tvorí približne 100 tematických komunikačných okruhov z bežného života, gramatiké úrovne, komunikačné cvičenia a modelové situácie.

Náš tím profesionálnych jazykových lektorov, či už slovenských alebo zahraničných, vás bude s nadšením a odhodlaním vyučovať cudzí jazyk a taktiež zahrnie do výučby kultúrne črty jednotlivých jazykov: živo a dynamicky.

Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téme dostatočne známa.
Zvládam porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiem knihe v origináli. Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory, aj keď s gramatickými chybami.
Dokážem napísať podrobný text o témach, ktoré poznám, napíšem referát alebo správu.