Gabby – Jazyková škola Žilina

Mgr.Patrícia Rafajdusová

Študuje na Žilinskej univerzite odbor učiteľstvo Anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu. Popri tom je trénerkou lezenia na umelých stenách, rada športuje a okrem detí ma rada aj prírodu a zvieratká. Momentálne si dokončuje druhý vysokoškolský stupeň Mgr. v Žiline. Počas svojho štúdia, pôsobila ako asistentka učiteľa na základnej škole v Prahe. Absolvovala štátne skúšky z Anglického jazyka C1. Deti má veľmi rada, pristupuje k nim s obrovskou trpezlivosťou a láskou a ako hovorí: “Pre prácu s deťmi sa musíš narodiť a musí ťa to baviť. Inak to nemá zmysel”