Ing. Mgr.Gabriela Antolíková, MBA

Vyštudovala Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor strojárska technológia a Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor finančné obchody. Tri roky navštevovala Cape Cod Community College v USA, Boston, ktorú úspešne ukončila diplomom. Počas päťročného pobytu vo Veľkej Británii sa venovala štúdiu angličtiny a práci pre logistickú spoločnosť. Získala Cambridge certifikáty FCE, CAE a štátnu skúšku z angličtiny. V roku 2019 absolvovala postgraduálne štúdium ( MBA ) ktoré je zamerané na zvýšenie zručností a skúseností v oblasti moderného manažmentu. Tento rok ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte. Momentálne sa pripravuje na rigoróznu skúšku v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy.