Gabby – Jazyková škola Žilina

Mgr. Zuzana Pechancova

Ukončila Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline ,fakultu priemyslového inžinierstva .Počas štúdia si na škole doplnila pedagogické vzdelanie. V roku 2000 zložila všeobecnú skúšku z jazyka nemeckého na Štátnej jazykovej škole v Žiline. V roku 2008 ukončila rozširujúce štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave odbor Nemecký jazyk a literatúra. Má 24 rokov pedagogickej praxe. Rada číta knihy , cestuje a chodí na turistiku.