Thomas Werkman

Thomas pochádza z Holandska kde sa narodil a študoval,ale má aj slovenské korene,čiže rozpráva troma jazykmi – anglický, holandský a slovenský. Momentálne študuje diaľkovo anglický jazyk a popritom učí v jazykovej škole Gabby.
Je držiteľom Cambridge certifikátu a taktiež ovláda Montessori metódu. Vie úžasne pracovať s deťmi a výborne si vedie na idviduálnych,ale aj večerných kurzoch. Veľmi oceňujeme pekný prízvuk v angličtine.