Novinky

Elementary A1

Viem predstaviť seba a iných, dokážem sa pýtať a odpovedať na základné otázky o osobných údajoch, ľuďoch, ktorých poznám a veciach, ktoré mám. Viem jednoducho reagovať v komunikácii za predpokladu, že človek, s ktorým sa rozprávam, hovorí pomaly a zrozumiteľne a je ochotný mi pomôcť. Dokážem používať jazyk k uspokojeniu základných potrieb (opýtať sa na cestu, kúpiť si jedlo), dokážem klásť jednoduché otázky.

Elementary A1 OPEN

Angličtina pre vyšších začiatočníkov.

Angličtina pre deti (7 – 9 rokov)

Anglický kurz Cambridge pre deti od 7 do 9 rokov.