Novinky

Upper-Intermediate B2

Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo.

Upper-Interm – OPEN

Angličtina pre vyšších pokročilých.

Kurz B2 s Native Speakerom – OPEN

Anglický jazyk s Native speaker