Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Upper-Intermediate B2

Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo.

Upper-Interm B2 OPEN

Angličtina pre vyšších pokročilých

B2 Native Speaker OPEN

Anglický jazyk s Native speaker

Tea time course OPEN

Tea time course pre hovoriacich

Angličtina pre deti (14 – 16 rokov)

angličtina pre deti hravá forma efektívny kurz komunikačný prístup intenzívny jazykový kurz základy angličtiny rôzne úrovne cudzieho jazyka