Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Upper-Intermediate B2

Rozumiem hlavným myšlienkam náročného textu, či už na konkrétnu alebo abstraktnú tému, vrátane odborných článkov vo svojom odbore. Viem komunikovať pomerne spontánne a plynulo.

Upper-Interm B2 OPEN

Angličtina pre vyšších pokročilých

B2 Native Speaker OPEN

Anglický jazyk s Native speaker