Novinky

Online výučby angličtiny

Gabby ONLINE je výboré riešenie pre všetkých ľudí ktorí sa chcú učiť anglicky,nemecky, francúzky no nedá sa im cestovať, nechcú sa vzdať pohodlia svojho domova.

Výučba online je efektívna a moderná metóda ktorú je možné využiť v skupinách alebo individuálne.

Vyskúšajte našu ” Gabby ONLINE ” výučbu ,kde sa môžete uciť konverzačnou metódu Cambridge.

Učíme cez Skype, Zoom alebo Google Duo.

Je to moderný spôsob výučby a veľmi pomôže.Preto neváhaj a kontaktuj nás na telefóne 0911665448 alebo gabby@gabby.sk

Efektívna metóda

Naši lektori sú veľmi šikovní a dokážu upriamiť 100% Vašej  pozornosti na preberané učivo počas celej vyučovacej hodiny,pričom Vy napredujete veľmi rýchlo a tým šetríte svoj čas a peniaze.

Individuálne hodiny

Zaplatené hodiny absolvujete vtedy, ked Vám to bude vyhovovať a nemusíte sa nikomu prispôsobovať. 

Skupinové hodiny

Študujete spolu s nami v skupine ONLINE. Vyučovanie zvyčajne prebieha v malých skupinkách cca 5 ľudí. Skupiny sú tvorené zo študentov s rovnakými jazykovými vedomosťami. Je vhodná pre nižšie,aj vyššie levely.

Kto sa môže prihlásiť na ONLINE hodiny?

Každý kto má – 

– mobil, tablet alebo notebook s web – kamerou

– resp. počítač, webkameru, slúchatká alebo reproduktory

– pripojenie na internet

Cenník

Individuálny kurz – Gabby Online

Pri objednávke do 8 hodín – vyčerpateľné do 3 mesiacov15 Eur
Pri objednávke do 16 hodín – vyčerpateľné do 2 mesiacov14 Eur
Pri objednávke do 18 hodín – vyčerpateľné do 1 mesiaca13 Eur
Skupinový kurz – Gabby Online – 16 hodín69 Eur

Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Pokiaľ dohodnutý termín pri individuálnom kurze zruší študent deň vopred, hodina mu neprepadne, dohodne sa s lektorom na náhradnom termíne. 

Kontakt

gabby@gabby.sk

0911665448