Gabby – Jazyková škola Žilina

Pracovné pohovory

Prinášame Vám najčastejšie otázky a najpoužívanejšie slová na pracovnom pohovore.

 • Záujem o prácu – Work interest
 • Čo viete o našej spoločnosti? What do you know about our company?
 • Prečo chcete pre našu spoločnosť pracovať? Why are you interested in working for our company?
 • Čo by ste chceli v nasledujúcich rokoch dosiahnuť ? What would you like to achieve in the years to come?
 • Akú máte predstavu o plate? What are your salary expectations?

Požiadavky – Requirements

Aké máte skúsenosti s prácou v danej oblasti? Ste schopný splniť požiadavky na danú pracovnú pozíciu? What experience do you have in the given field? Are you able to meet the requirements of the given job?

Schopnosti – Skills

 • Aké máte predchádzajúce skúsenosti v danom odvetví? Popíšte nám stručne vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti. What is your previous experience in the given field? Elaborate on your previous work experience.
 • Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy a neúspechy? What are your greatest achievements and failures in terms of work?
 • Aké sú vaše silné a slabé stránky? What are your strengths and weaknesses?
 • Prostredie spoločnosti – Work environment
 • Aké sú vaše záujmy? What are your interests?
 • Aké pracovné prostredie vám vyhovuje? What environment do you work best in?
 • S akými typmi ľudí sa vám dobre spolupracuje? S akými ľuďmi sa vám spolupracuje horšie? What type of people do you work best with? What type of people do you not work good with?

Slovná zásoba

Odvetvie – field, area
Zmluva – employment contract
Vlastnosti – features, qualities, characteristics
Záujem – interest
Požiadavky – requirements
Nároky – demands, requirements
Skúsenosti – experience
Schopnosti – skills, abilities
Brutto – gross
Vysnívané zamestnanie – dream job
Opis osoby – description of a person
Motivácia – motivation
Vodca/podriadený – superior, leader/subordinate
Ciele – goals, objectives
Pozadie – background
Zlozvyky – bad habits
Popis práce, pracovného miesta – job description
Zamestnanie (oficiálne) – occupation
Voľné pracovné miesto – opening
Profesný vývoj – professional development
Kariéra – career
Životopis (americká angličtina) – resumé
Zamestnanec – employee
Žiadosť o zamestnanie – application for a job
Školenie – training,Lojálny – loyal
Dôveryhodný – trustworthy
Univerzitný titul – university degree
Diplom – diploma
Spoľahlivý – reliable
Netto – net
Silné stránky – strengths,
Slabé stránky – weaknesses,
Súčasné zamestnanie – current job,
Časová medzera v životopise – time gap in the CV,
Ochota – willingness,
Sťahovanie – moving,
Úspechy – achievements,
Chyby – mistakes, failures