Gabby – Jazyková škola Žilina

Spôsob výučby

Fungujeme novou komunikačnou metódou, ktorá sa precvičuje priamo na hodine použitím špeciálnych cvičení, hier a vytvárame priamo anglické prostredie na hodine.

Metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne, pokročilejší študenti veľmi oceňujú hlavne odbúranie strachu hovoriť cudzím jazykom (podľa štatistík má tento problém až 90% ľudí).

Tento systém výučby sa sústreďuje na praktickú stránku jazyka- rozprávanie a porozumenie, teda to, čo ľudia najviac potrebujú v každodennom živote.

Samozrejme, že sa nezabúda ani na gramatiku, avšak je vyučovaná prirodzene, už počas konverzácie, presne tak, ako sa malé dieťa učí svoj vlastný materinský jazyk. Zaujme Vás dynamika a rýchlosť vyučovacích hodín.

U nás vždy vládne priateľská a uvoľnená atmosféra. Tak príď k nám a nauč sa rýchlo cudzí jazyk. Tešíme sa.