Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Vyberte si jeden z našich detských kurzov

Jazykové kurzy pre deti v jazykovej škole Gabby sú rozdelené podľa veku:

Registrácia prebieha počas celého roka!

Starter – 3 – 6 rokov

Movers – 7 – 9 rokov

Flyers – 10 – 13 rokov

Flyers – 14 – 16 rokov

Pri deťoch veľmi efektívnu používame metódu hravej výučby. Keďže hra je deťom prirodzená, efekt vzdelávania sa maximalizuje.

Pri výučbe s našimi najmenšími využívame knihy Jump In a pri starších deťoch Cambridge knihy. Jump In! alebo Starter je jazykový kurz britskej angličtiny určený predškolákom vo veku 3 až 6 rokov. Skladá sa z troch úrovní. Efektívnosť kurzu spočíva v podmanivých príbehoch, ktoré si žiaci obľúbia.

Pripoja sa k žabke Frankie na jej dobrodružstvách a ponoria sa tak do zábavného a nápaditého kontextu pre učenie. Komunikačný prístup spája študentov prostredníctvom hry a popri jazyku rozvíja ich spoločenské a emocionálne zručnosti.

Jump In! má bohatú podporu pre jednoduchú metódou výučby, množstvo dodatočných zdrojov a nástrojov na prezentáciu učebných osnov, vrátane softvéru pre interaktívne tabule s knihou na obrazovke pre vedenie heads-upu a integrovaným zvukom, videom a odpoveďami.

Angličtina pre deti (3 – 6 rokov)

Deti sú rozdelené nasledovne: (3-4 roky, 4-5 rokov, 5-6 rokov, 6-7 rokov).
Anglický kurz Cambridge pre deti od 3 do 6 rokov.

Angličtina pre deti (7 – 9 rokov)

Deti sú rozdelené nasledovne: (7-8 rokov, 8-9 rokov, 9-10 rokov).
Anglický kurz Cambridge pre deti od 7 do 9 rokov.

Angličtina pre deti (10 – 13 rokov)

Deti sú rozdelené nasledovne: (10-11 rokov, 11-12 rokov, 12-13 rokov).
Anglický kurz Cambridge pre deti od 10 do 13 rokov.

Angličtina pre deti (14 – 16 rokov)

angličtina pre deti hravá forma efektívny kurz komunikačný prístup intenzívny jazykový kurz základy angličtiny rôzne úrovne cudzieho jazyka