Novinky

Denný anglický jazykový tábor

Cena

169€ – deti do 7 rokov (škôlkári)

149€ – deti nad 7 rokov (školáci)

169€ – deti (rekreačné poukazy)

Vek

Tábor je vhodný pre všetky deti vo veku 4 až 12 rokov, ktoré sa chcú naučiť anglický jazyk alebo sa v ňom zdokonaliť.

Úroveň angličtiny

Deti sú rozdelené do troch skupín, na základe veku a jazykovej úrovne.

Program

od 8:00 – 9:00 hod – príchod detí (možná úprava po vzájomnej dohode)

od 9:00 – 11:00 hod – výučba anglického jazyka

od 11:00 – 12:00 hod – obed

od 12:00 – 16:00 hod – výlety a športové aktivity (upravované podľa počasia)

od 16:00 – 17:00 hod – odchod detí (možnosť dohodnúť sa aj neskôr)

Leto sa blíži a s ním aj letné tábory pre deti. Jazyková škola Gabby, aj napriek tomu, že to je škola a v lete by mala byť zatvorená, má pre deti pripravených plno hier a zábavy. V letných detských táboroch  nechýbajú ani úžasní lektori, s ktorými majú deti o zábavu postarané. V Anglickej škole spájame výučbu s hrou a tým vytvárame vhodné prostredie pre dieťa na zdokonalenie si svojich znalostí v anglickom jazyku, či už pre začiatočníkov alebo pokročilých.

Výučba v Anglickej škole Gabby funguje na princípe Cambridge metódy,plus Montessori, ktorými sa dokážu deti naučiť po anglicky za oveľa kratší čas. Medzi jednotlivými hodinami sú zahrnuté prestávky, počas ktorých deti dostávajú občerstvenie. Program pre deti je rôznorodý, záleží od počasia a veku detí. Ale každý deň ráno sú informovaní od lektorov alebo vedúceho tábora o danom harmonograme. Taktiež majú aj telefónny kontakt pre prípad potreby.

V blízkosti  sa nachádzaju parky, kde sa deti hrajú loptové a iné hry, počas ktorých využívajú anglický jazyk. Keďže sa jedná o denný detský tábor,po týchto aktivitách si rodičia vyzdvihnú deti a pripravia sa na ďalší deň plný zábavy.

Taktiež poskytujeme aj využitie rekreačných poukazov 🙂

Termíny týždenných turnusov

1. termín 4.7. – 8.7. 2022

2.termín 11.7 – 15.7.2022

3.termín 18.7 – 22.7.2022

4.termín 25.7 – 29.7.2022

5.termín 1.8 – 5.8.2022

6.termín 8.8 – 12.8.2022

7.termín 15.8 – 19.8.2022

8.termín 22.8 – 26.8.2022

9.termín 29.8 – 2.9.2022

Program je upravovaný podľa počasia.

Cena nezahŕňa – poistenie dieťaťa ( odporúčame poistiť individuálne)

Aké sú pravidlá, výnimky pri PCR testoch do tábora, akú treba dokumentáciu a aké budú v táboroch opatrenia.