Novinky

Vyberte si jeden z našich večerných kurzov

Jazyková škola Gabby vám ponúka 8 úrovní jazykových kurzov podľa všeobecného medzinárodného jazykového rámca, ktorého obsah tvorí približne 100 tematických komunikačných okruhov z bežného života, gramatiké úrovne, komunikačné cvičenia a modelové situácie.

Náš tím profesionálnych jazykových lektorov, či už slovenských alebo zahraničných, vás bude s nadšením a odhodlaním vyučovať cudzí jazyk a taktiež zahrnie do výučby kultúrne črty jednotlivých jazykov: živo a dynamicky.

Starters OPEN

Anglický kurz určený pre začiatočníkov.

Elementary A1 OPEN

Angličtina pre vyšších začiatočníkov.

Intermediate B1 OPEN

Anglický jazyk pre pokročilých.

Upper-Interm B2 OPEN

Angličtina pre vyšších pokročilých.

B2 Native Speaker OPEN

Anglický jazyk s Native speaker

Nemecký jazyk OPEN

Nemecký kurz pre začiatočníkov

Maturitný kurz OPEN

Anglický kurz pre maturantov

Ruský jazyk STARTER 2 OPEN

Ruský kurz pre začiatočníkov

Španielsky jazyk STARTER OPEN

Španielsky jazyk pre začiatočníkov

Francúzsky jazyk STARTER OPEN

Francúzsky jazyk pre začiatočníkov

Obchodná angličtina OPEN

Obchodná angličtina nielen pre manažérov