Novinky

Vyberte si jeden z našich večerných kurzov

Jazyková škola Gabby vám ponúka 8 úrovní jazykových kurzov podľa všeobecného medzinárodného jazykového rámca, ktorého obsah tvorí približne 100 tematických komunikačných okruhov z bežného života, gramatiké úrovne, komunikačné cvičenia a modelové situácie.

Náš tím profesionálnych jazykových lektorov, či už slovenských alebo zahraničných, vás bude s nadšením a odhodlaním vyučovať cudzí jazyk a taktiež zahrnie do výučby kultúrne črty jednotlivých jazykov: živo a dynamicky.

Starters OPEN

Anglický kurz určený pre začiatočníkov.

Elementary A1 OPEN

Angličtina pre vyšších začiatočníkov.

Intermediate B1 OPEN

Anglický jazyk pre pokročilých.

Upper-Interm B2 OPEN

Angličtina pre vyšších pokročilých.

B2 Native Speaker OPEN

Anglický jazyk s Native speaker

Nemecký jazyk STARTERS

Nemecký kurz pre začiatočníkov

Maturitný kurz OPEN

Anglický kurz pre maturantov

Ruský jazyk STARTERS OPEN

Ruský kurz pre začiatočníkov

Španielsky jazyk STARTER OPEN

Španielsky jazyk pre začiatočníkov

Francúzsky jazyk STARTER OPEN

Francúzsky jazyk pre začiatočníkov

Obchodná angličtina OPEN

Obchodná angličtina nielen pre manažérov