Novinky

Zoznámte sa s našimi lektormi

Ing. Gabriela Antolíková, MBA

Auditor, Riaditeľ, Študijný poradca,

Vyštudovala Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor strojárska technológia a Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor finančné obchody. Tri roky navštevovala Cape Cod Community College v USA, Boston, ktorú úspešne ukončila diplomom.Počas päťročného pobytu vo Veľkej Británii sa venovala štúdiu angličtiny a práci pre logistickú spoločnosť. Získala Cambridge certifikáty FCE, CAE a štátnu skúšku z angličtiny.V roku 2019 absolvovala postgraduálne štúdium ( MBA ) ktoré je zamerané na zvýšenie zručností a skúseností v oblasti moderného manažmentu. Momentálne študuje na Pedagogickej fakulte.

Mgr. Darinka Pavelčíková

Detská psychologička,

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Mateja Bela v Bánskej Bystrici – odbor pedagogika a psychológia a na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove – odbor sociálna pedagogika zameraná na školskú psychológiu. Štyri roky študovala angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove a tri roky na Britskej univerzite. Je držiteľkou Cambridge certifikátov FCE a CAE. Jej hlavnou činnosťou je študijná metodika a detská psychológia. Zároveň zabezpečuje špeciálne sedenia s rodičmi, na ktorých poskytuje odborné poradenstvo v rámci školskej pedagogiky. Táto forma konzultácie je rodičmi veľmi vyhľadávaná a preferovaná. Darinka je optimistická žena s veľkým srdcom.

Mgr. Sylvia Paleničková

Lektor anglického jazyka, Lektor francúzskeho jazyka,

V roku 1999 úspešne ukončila Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – kombinácia anglického a francúzskeho jazyka. Angličtine sa venuje už od detstva. V jazykovej škole vedie špecializované kurzy (Business English, Bank English, Accounting, výučba slovenského jazyka pre cudzincov a iné). Svoje komunikačné a motivačné schopnosti si zdokonalila absolvovaním viacerých seminárov a školení.

Mgr. Janka Pučeková

Lektor anglického jazyka,

Žila v Austrálii v Sydney od roku 1983 do roku 2006, kde získala rôzne certifikáty ako ILLC – Intensive language learning centre, HSC – maturita, TAFE, Advanced certificate in accounting, TESOL a iné. V roku 2007 sa prisťahovala späť na Slovensko a pôsobí ako lektor anglického jazyka. Jej práca ju veľmi baví a ako sama hovorí, inú prácu si ani nevie predstaviť 🙂 V súkromí je mamou dvoch detí.

Mgr. Zuzana Lagová

Lektor anglického jazyka,

Pracuje ako lektor už viac ako 25 rokov. Absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii a získala Cambridge certifikáty FCE a CAE. Ako Cambridge English Teacher si priebežne dopĺňa ďalšie certifikáty na on-line kurzoch. V súčasnosti študuje aj hovorovú francúzštinu na on-line kurzoch Larousse a Duolingo s francúzskymi lektormi.

Lic. Cynthia Roa Garcia

Lektor anglického jazyka,

Cynthia študovala na právnickej fakulte v Mexiku a je držiteľkou všetkých Cambridge certifikátov, vrátane TOEFL certifikátu. V roku 2013 úspešne ukončila Oxford Primary Teacher Training Seminar. Ako lektor sa výučbe jazykov venuje viac ako 10 rokov. Rada číta, varí a cestuje 🙂

Mgr. Katarína Šedíková

Lektor anglického jazyka,

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dva roky žila a pracovala v Anglicku a Írsku. Ako lektorka angličtiny pre firmy a jednotlivcov pracuje už deviaty rok. Päť rokov bola zamestnaná ako učiteľka angličtiny na strednej škole. Vyučuje všeobecnú angličtinu, obchodnú angličtinu a konverzáciu. Vedie individuálne aj skupinové kurzy. Používa spracované kvalitné a zaujímavé podklady pre obohatenie výučby. Okrem učenia prekladá beletristickú literatúru.

Mgr. Damián Michalco

Lektor anglického jazyka,

Absolvent FHV UNIZA v odbore učiteľstvo anglického jazyka a výchovy k občianstvu, sa okrem anglického jazyka venuje spoločenským vedám a filozofii, preto je zároveň študentom Masarykovej univerzity učiteľstva základov spoločenských vied na Filozofickej fakulte. Je držiteľom certifikátu holistického vzdelávania Montessori pedagogiky a nedávno sa zúčastnil jazykového pobytu na TLI English Language Training v Edinburghu. Svoju záľubu v hudbu pretavuje do pohybovo-hudobných aktivít na spestrenie detských kurzov. Okrem detských kurzov, taktiež vyučuje individuálne a večerné kurzy.

Ladislava Indrová

Lektor anglického jazyka,

Laďka sa venuje angličtine od detstva. Navštevovala gymnázium a úspešne ukončila Cambridge skúšku FCE. Venuje sa najmä individuálnym študentom,deťom,ale aj firmám. Taktiež absolvovala Montessori školenie ktoré aktívne využíva pri práci s deťmi v jazykovej škole.Vo voľnom čase rada cestuje,spoznáva nové miesta,rada maľuje a učí sa taliansky jazyk na duoligo. Je veľmi milá, priatelská a študenti sú s jej výučbou veľmi spokojni.

Bc. Victoria Babiiv

Lektor anglického jazyka, Lektor nemeckého jazyka, Lektor ruského jazyka,

Študovala na Černovickej univerzite v Ukrajine kombinaciu anglického a nemeckého jazyka. Momentálne si dokončuje druhý vysokoškolský stupeň Mgr v Žiline. 2 roky učila deti na strednej škole na Ukrajine a zároveň popritom prekladala všeobecné a technické preklady. Je držiteľkou Cambridge certifikátu. Deti má veľmi rada,pristupuje k nim s obrovskou trpezlivosťou a láskou a ako hovorí: “Pre prácu s deťmi sa musíš narodiť a musí ťa to baviť. Inak to nemá zmysel”

Eliza Turkinevych

Lektor anglického jazyka, Lektor nemeckého jazyka, Lektor ruského jazyka,

Eliza pochádza z Ukrajiny kde aj študovala.Je  držiteľkou   certifikátov  Goethe Institut Ukraine a Das Bayerische Haus Sprachlernzentrum- Partner des Goethe/Instituts Ukraine. Má veľmi pozitívny vzťah práve k Británii, ľuďom, kultúre, spôsobu života a jazyku. Učí detské a individuálne kurzy.

Mgr. Magdaléna Kováčiková

Lektor anglického jazyka,

Lektorka anglického jazyka Vyštudovala na Žilinskej univerzite v Žiline, odbor – Učiteľstvo akademických predmetov – Anglický jazyk a Výchova k občianstvu. Popri výučbe anglického jazyka aktívne hrala volejbal. Vo voľnom čase sa venuje prekladaniu textov a veľmi rada cestuje. Okrem detských kurzov, taktiež vyučuje individuálne hodiny pre rôzne vekove kategórie

Mary Jane Villame

Lektor anglického jazyka,

Lektorka anglického jazyka. Mary Jane pochádza z Filipín, konkrétne z ostrova Bohol. Ukončila pedagogické vzelanie študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúrav roku 2015 a odvtedy sa venovala výučbe detí a individuálnych študentov. Na Slovensku žije tu so svojím manželom. Sme veľmi radi že je Mary Jane v našom kolektíve:-)

Thomas Werkman

Lektor anglického jazyka,

Thomas pochádza z Holandska kde sa narodil a študoval,ale má aj slovenské korene,čiže rozpráva troma jazykmi – anglický, holandský a slovenský. Momentálne študuje diaľkovo anglický jazyk a popritom učí v jazykovej škole Gabby.
Je držiteľom Cambridge certifikátu a taktiež ovláda Montessori metódu. Vie úžasne pracovať s deťmi a výborne si vedie na idviduálnych,ale aj večernch kurzoch. Veľmi oceňujeme pekný prízvuk v angličtine.

Mgr.Zuzana Pechancova

Lektor nemeckého jazyka,

Ukončila Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline ,fakultu priemyslového inžinierstva .Počas štúdia si na škole doplnila pedagogické vzdelanie. V roku 2000 zložila všeobecnú skúšku z jazyka nemeckého na Štátnej jazykovej škole v Žiline. V roku 2008 ukončila rozširujúce štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave odbor Nemecký jazyk a literatúra. Má 24 rokov pedagogickej praxe. Rada číta knihy , cestuje a chodí na turistiku.

Ján Dzurenda

Lektor nemeckého jazyka,

Olenka Hundarenko

Lektor anglického jazyka, Lektor ruského jazyka,

Mgr. Maria Stevens

Lektor anglického jazyka,

Branislav Jaššo

Finančný riaditeľ,

Sanket Mokal

Lektor anglického jazyka,

Henrieta Nemcová

Kontakt s verejnosťou, Študijný poradca,