Novinky

Zoznámte sa s našimi lektormi

Ing. Mgr.Gabriela Antolíková, MBA

Auditor, Riaditeľ, Študijný poradca,

Vyštudovala Strojnícku fakultu na Žilinskej univerzite v Žiline – odbor strojárska technológia a Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici – odbor finančné obchody. Tri roky navštevovala Cape Cod Community College v USA, Boston, ktorú úspešne ukončila diplomom.Počas päťročného pobytu vo Veľkej Británii sa venovala štúdiu angličtiny a práci pre logistickú spoločnosť. Získala Cambridge certifikáty FCE, CAE a štátnu skúšku z angličtiny.V roku 2019 absolvovala postgraduálne štúdium ( MBA ) ktoré je zamerané na zvýšenie zručností a skúseností v oblasti moderného manažmentu. Tento rok ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte.

Mgr. Darinka Pavelčíková

Detská psychologička,

Vyštudovala Pedagogickú fakultu Mateja Bela v Bánskej Bystrici – odbor pedagogika a psychológia a na Fakulte humanitných a prírodných vied v Prešove – odbor sociálna pedagogika zameraná na školskú psychológiu. Štyri roky študovala angličtinu na Filozofickej fakulte v Prešove a tri roky na Britskej univerzite. Je držiteľkou Cambridge certifikátov FCE a CAE. Jej hlavnou činnosťou je študijná metodika a detská psychológia. Zároveň zabezpečuje špeciálne sedenia s rodičmi, na ktorých poskytuje odborné poradenstvo v rámci školskej pedagogiky. Táto forma konzultácie je rodičmi veľmi vyhľadávaná a preferovaná. Darinka je optimistická žena s veľkým srdcom.

Mgr. Sylvia Paleničková

Lektor anglického jazyka, Lektor francúzskeho jazyka,

V roku 1999 úspešne ukončila Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave – kombinácia anglického a francúzskeho jazyka. Angličtine sa venuje už od detstva. V jazykovej škole vedie špecializované kurzy (Business English, Bank English, Accounting, výučba slovenského jazyka pre cudzincov a iné). Svoje komunikačné a motivačné schopnosti si zdokonalila absolvovaním viacerých seminárov a školení.

Mgr. Janka Pučeková

Lektor anglického jazyka,

Žila v Austrálii v Sydney od roku 1983 do roku 2006, kde získala rôzne certifikáty ako ILLC – Intensive language learning centre, HSC – maturita, TAFE, Advanced certificate in accounting, TESOL a iné. V roku 2007 sa prisťahovala späť na Slovensko a pôsobí ako lektor anglického jazyka. Jej práca ju veľmi baví a ako sama hovorí, inú prácu si ani nevie predstaviť 🙂 V súkromí je mamou dvoch detí.

Mgr. Zuzana Lagová

Lektor anglického jazyka,

Pracuje ako lektor už viac ako 25 rokov. Absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii a získala Cambridge certifikáty FCE a CAE. Ako Cambridge English Teacher si priebežne dopĺňa ďalšie certifikáty na on-line kurzoch. V súčasnosti študuje aj hovorovú francúzštinu na on-line kurzoch Larousse a Duolingo s francúzskymi lektormi.

Lic. Cynthia Roa Garcia

Lektor anglického jazyka,

Cynthia študovala na právnickej fakulte v Mexiku a je držiteľkou všetkých Cambridge certifikátov, vrátane TOEFL certifikátu. V roku 2013 úspešne ukončila Oxford Primary Teacher Training Seminar. Ako lektor sa výučbe jazykov venuje viac ako 10 rokov. Rada číta, varí a cestuje 🙂

Mgr. Katarína Šedíková

Lektor anglického jazyka,

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru a psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Dva roky žila a pracovala v Anglicku a Írsku. Ako lektorka angličtiny pre firmy a jednotlivcov pracuje už deviaty rok. Päť rokov bola zamestnaná ako učiteľka angličtiny na strednej škole. Vyučuje všeobecnú angličtinu, obchodnú angličtinu a konverzáciu. Vedie individuálne aj skupinové kurzy. Používa spracované kvalitné a zaujímavé podklady pre obohatenie výučby. Okrem učenia prekladá beletristickú literatúru.

Mgr. Damián Michalco

Lektor anglického jazyka,

Vyštudoval anglický jazyk a výchovu k občianstvu. Okrem anglického jazyka sa venuje spoločenským vedám a filozofii, preto je zároveň študentom Masarykovej univerzity učiteľstva základov spoločenských vied na Filozofickej fakulte. Je držiteľom certifikátu holistického vzdelávania Montessori pedagogiky a nedávno sa zúčastnil jazykového pobytu na TLI English Language Training v Edinburghu. Svoju záľubu v hudbu pretavuje do pohybovo-hudobných aktivít na spestrenie detských kurzov. Okrem detských kurzov, taktiež vyučuje individuálne a večerné kurzy.

Ladislava Indrová

Lektor anglického jazyka,

Laďka sa venuje angličtine od detstva. Navštevovala gymnázium a úspešne ukončila Cambridge skúšku FCE. Venuje sa najmä individuálnym študentom,deťom,ale aj firmám. Taktiež absolvovala Montessori školenie ktoré aktívne využíva pri práci s deťmi v jazykovej škole.Vo voľnom čase rada cestuje,spoznáva nové miesta,rada maľuje a učí sa taliansky jazyk na duoligo. Je veľmi milá, priatelská a študenti sú s jej výučbou veľmi spokojni.

Bc. Victoria Babiiv

Lektor anglického jazyka, Lektor nemeckého jazyka, Lektor ruského jazyka,

Študovala na Černovickej univerzite v Ukrajine kombinaciu anglického a nemeckého jazyka. Momentálne si dokončuje druhý vysokoškolský stupeň Mgr v Žiline. 2 roky učila deti na strednej škole na Ukrajine a zároveň popritom prekladala všeobecné a technické preklady. Je držiteľkou Cambridge certifikátu. Deti má veľmi rada,pristupuje k nim s obrovskou trpezlivosťou a láskou a ako hovorí: „Pre prácu s deťmi sa musíš narodiť a musí ťa to baviť. Inak to nemá zmysel“

Eliza Turkinevych

Lektor anglického jazyka, Lektor nemeckého jazyka, Lektor ruského jazyka,

Eliza pochádza z Ukrajiny kde aj študovala.Je  držiteľkou   certifikátov  Goethe Institut Ukraine a Das Bayerische Haus Sprachlernzentrum- Partner des Goethe/Instituts Ukraine. Má veľmi pozitívny vzťah práve k Británii, ľuďom, kultúre, spôsobu života a jazyku. Učí detské a individuálne kurzy.

Mgr. Magdaléna Kováčiková

Lektor anglického jazyka,

Lektorka anglického jazyka Vyštudovala na Žilinskej univerzite v Žiline, odbor – Učiteľstvo akademických predmetov – Anglický jazyk a Výchova k občianstvu. Popri výučbe anglického jazyka aktívne hrala volejbal. Vo voľnom čase sa venuje prekladaniu textov a veľmi rada cestuje. Okrem detských kurzov, taktiež vyučuje individuálne hodiny pre rôzne vekove kategórie

Mary Jane Villame

Lektor anglického jazyka,

Lektorka anglického jazyka. Mary Jane pochádza z Filipín, konkrétne z ostrova Bohol. Ukončila pedagogické vzelanie študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúrav roku 2015 a odvtedy sa venovala výučbe detí a individuálnych študentov. Na Slovensku žije tu so svojím manželom. Sme veľmi radi že je Mary Jane v našom kolektíve:-)

Thomas Werkman

Lektor anglického jazyka,

Thomas pochádza z Holandska kde sa narodil a študoval,ale má aj slovenské korene,čiže rozpráva troma jazykmi – anglický, holandský a slovenský. Momentálne študuje diaľkovo anglický jazyk a popritom učí v jazykovej škole Gabby.
Je držiteľom Cambridge certifikátu a taktiež ovláda Montessori metódu. Vie úžasne pracovať s deťmi a výborne si vedie na idviduálnych,ale aj večerných kurzoch. Veľmi oceňujeme pekný prízvuk v angličtine.

Mgr.Zuzana Pechancova

Lektor nemeckého jazyka,

Ukončila Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline ,fakultu priemyslového inžinierstva .Počas štúdia si na škole doplnila pedagogické vzdelanie. V roku 2000 zložila všeobecnú skúšku z jazyka nemeckého na Štátnej jazykovej škole v Žiline. V roku 2008 ukončila rozširujúce štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave odbor Nemecký jazyk a literatúra. Má 24 rokov pedagogickej praxe. Rada číta knihy , cestuje a chodí na turistiku.

Ján Dzurenda

Lektor nemeckého jazyka,

Olenka Hundarenko

Lektor anglického jazyka, Lektor ruského jazyka,

Mgr. Maria Stevens

Lektor anglického jazyka,

Branislav Jaššo

Finančný riaditeľ,

Henrieta Nemcová

Kontakt s verejnosťou, Študijný poradca,