Gabby – Jazyková škola Žilina

Kurzy

Individuálne hodiny Face to Face

Kurz je ušitý na mieru pre klienta, ktorý má pružnú pracovnú dobu a časovo je veľmi vyťažený. Lektor je schopný sa mu prispôsobiť nielen časovo, ale po úvodnom vstupnom pohovore a zistení jeho jazykovej úrovne mu vypracuje program, ktorý v plnej miere korešponduje s jeho požiadavkami.

Dĺžka kurzu sa odvíja od požiadavky klienta. Môže ísť o krátkodobý kurz

 • pred konferenciou
 • dôležitým obchodným jednaním
 • vstupným pohovorom pri uchádzaní sa o zamestnanie
 • dlhší kurz – ak si chce klient zlepšiť celkovú úroveň svojich jazykových schopností.
 • Kontaktujte prosím o informácie študijné oddelenie – gabby@gabby.sk alebo 0911 / 790 793

Mini skupinový kurz

Je určený pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť alebo zdokonaliť v :

 • rozvíjaní komunikačných zručností
 • obohatení slovnej zásoby
 • používaní gramatiky v bežnom živote,teda v praxi
 • plynulosti reči
 • porozumení hovoreného textu
 • konferenciách
 • dynamika hodiny a zameranie lektora na študentov sú omnoho väčšie, ako pri bežnom skupinovom kurze
 • časová flexibilita (študujete v dňoch a časoch, ktoré vyhovujú Vám)
 • lektor môže obsah hodín prispôsobovať viac individuálne Vašim potrebám
 • ovládaní bežných fráz
 • v skupine sú max. 4 študenti
 • vďaka malému počtu študentov v skupine je Vaše štúdium intenzívnejšie a kvalitnejšie
 • Kontaktujte prosím o informácie študijné oddelenie – gabby@gabby.sk alebo 0911 / 790 793

Firemné kurzy

Hlavné výhody individuálnych firemných kurzov:

 • absolútna flexibilita dní a časov výučby (plánovanie výučby na týždennej báze)
 • jedná sa o výučbu face to face – teda len Vy a lektor, ktorý sa bude venovať iba Vám
 • lektor s Vami rieši individuálne požiadavky a dokáže hodiny zacieliť presne podľa Vašich pracovných potrieb
 • individuálne kurzy sú vhodné najmä pre vyšších zaneprázdnených manažérov a riaditeľov, ktorí potrebujú vysokú flexibilitu a špeciálny prístup

Skupinový kurz všeobecnej angličtiny

 • počet účastníkov v skupine je max. 10 (nízky počet študentov v skupine Vám zaručuje viac času na komunikáciu)
 • individuálny prístup lektorov (v rámci kurzu Vás bude učiť len obmedzená skupina 2 až 3 lektorov, čím je zabezpečený individuálny prístup )
 • v rámci novej metódy sa na hodinách budete stretávať s novými prvkami výučby (cvičenia, hry, články apod.)
 • učenie gramatiky praktickou formou – gramatiku Vám lektori vysvetlia na prakticky a zároveň si ju sami preskúšate na množstve praktických variácií
 • Pozrite si prosím ponuku na hornej lište na stránke – Organizované kurzy   alebo
 • Kontaktujte prosím o informácie študijné oddelenie – gabby@gabby.sk alebo 0911 / 790 793