Novinky

Job Interview

If you’re looking for the commonly asked job interview questions and words, then keep reading.

 • Záujem o prácu – Work interest
 • Čo viete o našej spoločnosti? What do you know about our company?
 • Prečo chcete pre našu spoločnosť pracovať? Why are you interested in working for our company?
 • Čo by ste chceli v nasledujúcich rokoch dosiahnuť ? What would you like to achieve in the years to come?
 • Akú máte predstavu o plate? What are your salary expectations?

Požiadavky – Requirements

What experience do you have in the given field? Are you able to meet the requirements of the given job?

Schopnosti – Skills

 • Aké máte predchádzajúce skúsenosti v danom odvetví? Popíšte nám stručne vaše predchádzajúce pracovné skúsenosti. What is your previous experience in the given field? Elaborate on your previous work experience.
 • Aké sú vaše najväčšie pracovné úspechy a neúspechy? What are your greatest achievements and failures in terms of work?
 • Aké sú vaše silné a slabé stránky? What are your strengths and weaknesses?
 • Prostredie spoločnosti – Work environment
 • Aké sú vaše záujmy? What are your interests?
 • Aké pracovné prostredie vám vyhovuje? What environment do you work best in?
 • S akými typmi ľudí sa vám dobre spolupracuje? S akými ľuďmi sa vám spolupracuje horšie? What type of people do you work best with? What type of people do you not work good with?

Slovná zásoba – Word list / Vocabulary

Odvetvie – field, area
Zmluva – employment contract
Vlastnosti – features, qualities, characteristics
Záujem – interest
Požiadavky – requirements
Nároky – demands, requirements
Skúsenosti – experience
Schopnosti – skills, abilities
Brutto – gross
Vysnívané zamestnanie – dream job
Opis osoby – description of a person
Motivácia – motivation
Vodca/podriadený – superior, leader/subordinate
Ciele – goals, objectives
Pozadie – background
Zlozvyky – bad habits
Popis práce, pracovného miesta – job description
Zamestnanie (oficiálne) – occupation
Voľné pracovné miesto – opening
Profesný vývoj – professional development
Kariéra – career
Životopis (americká angličtina) – resumé
Zamestnanec – employee
Žiadosť o zamestnanie – application for a job
Školenie – training,Lojálny – loyal
Dôveryhodný – trustworthy
Univerzitný titul – university degree
Diplom – diploma
Spoľahlivý – reliable
Netto – net
Silné stránky – strengths,
Slabé stránky – weaknesses,
Súčasné zamestnanie – current job,
Časová medzera v životopise – time gap in the CV,
Ochota – willingness,
Sťahovanie – moving,
Úspechy – achievements,
Chyby – mistakes, failures