Gabby – Jazyková škola Žilina

ETS Certifikáty

Je štandardizovaným testom anglického jazyka z pracovného prostredia určený pre ľudí, ktorých rodným jazykom nie je angličtina. Test hodnotí vedomosti každodenne používanej angličtiny u ľudí, ktorí pracujú v medzinárodnom prostredí. Porovnáva zručností súčasných a potenciálnych zamestnancov. Test sa skladá z dvoch častí – z čítania a počúvania. Zručnosti počúvania sú dôležité na komunikáciu zoči-voči, stretnutia, videokonferencie, telefonické konverzácie. Zručnosti z časti čítanie sú potrebné na e-mailovú komunikáciu, písané reporty, listy a ostatné formy obchodnej korešpondencie. Každý rok sa na nej zúčastňuje viac ako 5 miliónov kandidátov, ktorí určujú a potvrdzujú svoju úroveň znalostí týmto medzinárodným certifikátom.

  • TOEIC BASIC
  • TOEIC Bridge™ test – ideálnym testom pre začinajúcich študentov v rozmedzí úrovne A1 – B1.
  • TOEFL Junior – test vhodný pre juniorov na základnej škole od 12 rokov, ktorí majú úroveň anglického jazyka na úrovni pokročilí. Výborný začiatok pre strednú školu.

Ak si hľadáte prácu, chcete získať povýšenie alebo pevným krokom stúpiť na trh práce, tak je spôsob ako Vám pomôcť a to práve skúškou na TOEIC.

Skúška TOEFL IBT TOEFL®

(Test of English as a Foreign Language) je najpopulárnejší a celosvetovo najuznávanejší test znalostí anglického jazyka. Od roku 1964 vykonalo tento test viac ako 20 miliónov uchádzačov. Viac ako 5 tisíc vysokých škôl, univerzít a pracovných agentúr v 80 krajinách akceptuje výsledky TOEFL®.

Test hodnotí všetky zručnosti – hovorenie, počúvanie s porozumením, čítanie a písanie. Niektoré úlohy vyžadujú kombináciu zručností. Predpokladá sa, že záujemca o skúšku absolvoval približne 720 vyučovacích hodín.

  • Test hodnotí znalosť angličtiny v rozsahu B1 (min. 57 bodov) až C1 (min. 110 bodov).
  • Test prebieha elektronicky a trvá 4 hodiny 15 minút.
  • Skúšky TOEFL prebiehajú v Jazykovej škole GABBY minimálne raz za mesiac.

Čo znamená TOEFL® iBT?

The Internet based Test of English as a Foreign Language.

Čo je TOEFL® ITP?

TOEFL® ITP (Institutional Testing Programme) nie je certifikujúcou verziou skúšky TOEFL®. Je to nástroj určený na interné testovanie, tzv. ‘in-house test’. Vykonanie TOEFL® ITP neposkytuje tie isté výsledky a oprávnenia ako oficiálna, certifikujúca skúška TOEFL® iBT.

Existuje prípravný kurz na skúšku TOEFL® iBT?

Jazyková škola Gabby organizuje kurzy zamerané na prípravu na skúšku TOEFL® iBT, ktoré sú vedené lektormi vyškolenými spoločnosťou ETS.
Ako sa prihlásiť na skúšku? Ako skúšku zaplatiť?
Kandidát sa kontaktuje so študijným poradcom a ten ho informuje o postupe ako sa prihlásiť na danú skúšku.

ETS certifikaty a Goethe certifikát

– pripravujeme a realizujeme skúšky na Goetheho certifikát úroveň A1,B1 a B2

– medzinárodne platný a časovo neobmedzený

V  nemecky hovoriacej časti Európy, ale aj najmä v európskom priestore sú  certifikáty Goetheho inštitútu žiadaným a presvedčivým dokladom o jazykových kompetenciách.  Štúdium na nemeckých univerzitách predpokladá znalosti nemčiny potvrdené  certifikátom Goethe Zertifikat C1, zamestnávatelia v nemecky hovoriacich  krajinách vyžadujú znalosti potvrdené certifikátom Goethe Zertifikat B1 až B2.