Gabby – Jazyková škola Žilina

Hybridné vzdelávanie

Hybridné vzdelávanie je model vyučovania, v ktorom niektoré deti navštevujú vyučovanie osobne v triedach, zatiaľ čo iné sa učia z domu. Učitelia učia diaľkovo a osobne v rovnakom čase využitím digitálnych technológií.

Naša škola funguje cez platformy teams a zoom, čo znamená, že rodičia nemusia inštalovať aplikácie, na pripojenie im stačí len internet.

Ak si kladiete otázku → Je hybridné učenie to pravé pre moje dieťa? Tak nižšie uvádzame body, pre ktoré deti sa učenie hodí.

Žiaci môžu uspieť v hybridnom vzdelávacom systéme, ak sú motivovaní a schopní prevziať zodpovednosť za svoj pokrok.

Model je vhodný pre žiakov, ktorí potrebujú trochu viac času na učenie a nedokázali získať potrebnú pomoc v tradičnej učebni.

Žiaci, ktorí sa hanbili klásť otázky v tradičnej triede cítia väčšiu slobodu v interakcii s učiteľom.

Tento model učí žiakov ako majú byť zodpovední a ako si majú naplánovať čas.

Posledný dôvod prečo učiť hybridne je príležitosť k osobnému rozvoju, a to platí ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov a v neposlednom rade bezpochyby pre vedenie školy.

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na gabby@gabby.sk alebo 0911 665 448.