Gabby – Jazyková škola Žilina

Koľko cudzích jazykov sa človek dokáže naučiť?

Učenie sa cudzieho jazyka je zručnosť, ktorá otvára dvere do nových svetov. Môže nám pomôcť porozumieť kultúram, tradíciám a myšlienkam, ktoré by sme inak nemohli pochopiť. Ale koľko cudzích jazykov môže človek skutočne naučiť? A kto sú tí výnimoční jedinci, ktorí dokázali osvojiť tucet alebo aj viac jazykov?

Poligloti v histórii

Začnime niekoľkými príkladmi z histórie. Jedným z najznámejších poliglotov bol kardinál Giuseppe Mezzofanti. Narodený v roku 1774 v Bologni, Mezzofanti hovoril údajne viac ako 30 jazykov. Pochádzal z chudobnej rodiny, ale jeho schopnosti boli také výnimočné, že ho cirkvi umožnili študovať na univerzite.

Zriedka sa stretávame s takým talentom ako bol Emil Krebs, nemecký diplomat zo začiatku 20. storočia, ktorý ovládal neuveriteľných 68 jazykov. Krebs bol fascinovaný jazykmi od malička a jeho zručnosti v polyglotstve sa stal jeho životnou vášňou. Kedysi povedal, že pre neho nie sú cudzie jazyky cudzie, ale sú to jeho priatelia.

Sir Richard Francis Burton bol anglický dobrodruh, spisovateľ a prekladateľ z 19. storočia, ktorý hovoril okolo 40 jazykov a dialektov. Bol známy svojím prekladom “Tisíc a jednej noci” a Kámasútry do angličtiny.

Ďalším historickým poliglotom je Johann Wolfgang von Goethe, nemecký básnik a filozof z 18. storočia, ktorý je najznámejší svojou literatúrou. Goethe sa snažil naučiť sa aspoň jeden jazyk každé roky a domnieva sa, že bol schopný komunikovať v 12 rôznych jazykoch.

Jean-François Champollion, francúzsky jazykovedec, ktorý dešifroval egyptské hieroglyfy, zvládol údajne okolo 13 jazykov. Tento výnimočný polyglot použil svoje jazykové zručnosti na preskúmanie histórie starovekého Egypta.

Súčasní poligloti

Aj v dnešnej dobe máme poliglotov, ktorí ovládajú množstvo jazykov. Napríklad Ziad Fazah, pôvodom z Libanonu, tvrdí, že hovorí až 59 jazykov. Narodil sa v roku 1954 a jeho talent bol objavený, keď mal len sedem rokov. Odvtedy sa venuje štúdiu a učeniu jazykov.

Nemôžeme zabudnúť na Alexandera Arguella, Američana, ktorý sa preslávil tým, že ovláda 50 jazykov. Arguelles je vysokoškolský profesor a jeho metóda výučby jazykov je obdivovaná po celom svete.

Timothy Doner, americký polyglot, sa stal internetovou senzáciou vďaka svojej schopnosti hovoriť v 20 jazykoch. Začal so španielčinou v strednej škole a potom sa pustil do arabčiny, hebrejčiny, perzštiny a ďalších.

Ďalším súčasným poliglotom je Ioannis Ikonomou, hlavný prekladateľ Európskej komisie, ktorý hovorí viac ako 32 jazykov. Pôvodne z Grécka, Ikonomou sa učí nový jazyk každé leto a používa ich pri práci na preklade dôležitých dokumentov pre Európsku úniu.

Jazyková aktivistka Susanna Zaraysky tvrdí, že ovláda 9 jazykov, vrátane angličtiny, rusky, španielsky, portugalsky, francúzsky, taliansky, srbštiny, esperanto a maďarsky. Zaraysky je známa tým, že propaguje jazykové učenie prostredníctvom hudby a médií.

Každý z týchto jednotlivcov dokazuje, že možnosti učenia sa jazykov sú takmer neobmedzené, ak je tu motivácia a záujem o kultúru a komunikáciu.

Aký je limit?

Podľa výskumu je potrebných približne 600 až 750 hodín výučby na dosiahnutie pokročilej úrovne v cudzom jazyku. S týmito číslami by sme mohli teoreticky vypočítať, koľko jazykov je možné naučiť sa za život. Avšak učenie sa jazyka nie je len o hodinách strávených štúdiom. Je to tiež o kontexte, v ktorom jazyk používame, o našej motivácii a o našich kognitívnych schopnostiach.

Okrem toho, aj keď sa niekto naučí veľké množstvo jazykov, môže byť výzvou udržať si ich na dobrej úrovni. Jazyky, ktoré sa často nepoužívajú, môžu “zhrdzavieť” a na ich udržanie je potrebná pravidelná prax.

Takže koľko cudzích jazykov sa človek dokáže naučiť? Odpoveď na túto otázku je v skutočnosti veľmi individuálna. Niektorí ľudia sa môžu naučiť a udržať si veľké množstvo jazykov, zatiaľ čo iní sa môžu sústrediť na niekoľko málo. Ale jedno je isté: učenie sa cudzieho jazyka je cesta, ktorá môže priniesť mnoho obohacujúcich skúseností.

Čo iné okrem cudzích jazykov sa oplatí

Keď povieme jazyk, málokoho napadne programovací jazyk, ale je to práve programovanie čo zarába. Preto ak chcete dopriať deťom svetlú budúcnosť, porozmýšľajte či kurz programovania pre deti v Žiline nie je tá pravá cesta. Pre tých zvedavých sme tiež napísali o tom čo je Roblox a ako môže ovplyvniť budúcnosť práve Vášho dieťaťa.