Gabby – Jazyková škola Žilina

Koľko cudzích jazykov sa človek dokáže naučiť?

Učenie sa cudzieho jazyka je zručnosť, ktorá otvára dvere do nových svetov. Môže nám pomôcť porozumieť kultúram, tradíciám a myšlienkam, ktoré by sme inak nemohli pochopiť. Ale koľko cudzích jazykov môže človek skutočne naučiť? A kto sú tí výnimoční jedinci, ktorí dokázali osvojiť tucet alebo aj viac jazykov?

Poligloti v histórii

Začnime niekoľkými príkladmi z histórie. Jedným z najznámejších poliglotov bol kardinál Giuseppe Mezzofanti. Narodený v roku 1774 v Bologni, Mezzofanti hovoril údajne viac ako 30 jazykov. Pochádzal z chudobnej rodiny, ale jeho schopnosti boli také výnimočné, že ho cirkvi umožnili študovať na univerzite.

Zriedka sa stretávame s takým talentom ako bol Emil Krebs, nemecký diplomat zo začiatku 20. storočia, ktorý ovládal neuveriteľných 68 jazykov. Krebs bol fascinovaný jazykmi od malička a jeho zručnosti v polyglotstve sa stal jeho životnou vášňou. Kedysi povedal, že pre neho nie sú cudzie jazyky cudzie, ale sú to jeho priatelia.

Sir Richard Francis Burton bol anglický dobrodruh, spisovateľ a prekladateľ z 19. storočia, ktorý hovoril okolo 40 jazykov a dialektov. Bol známy svojím prekladom “Tisíc a jednej noci” a Kámasútry do angličtiny.

Ďalším historickým poliglotom je Johann Wolfgang von Goethe, nemecký básnik a filozof z 18. storočia, ktorý je najznámejší svojou literatúrou. Goethe sa snažil naučiť sa aspoň jeden jazyk každé roky a domnieva sa, že bol schopný komunikovať v 12 rôznych jazykoch.

Jean-François Champollion, francúzsky jazykovedec, ktorý dešifroval egyptské hieroglyfy, zvládol údajne okolo 13 jazykov. Tento výnimočný polyglot použil svoje jazykové zručnosti na preskúmanie histórie starovekého Egypta.

Súčasní poligloti

Aj v dnešnej dobe máme poliglotov, ktorí ovládajú množstvo jazykov. Napríklad Ziad Fazah, pôvodom z Libanonu, tvrdí, že hovorí až 59 jazykov. Narodil sa v roku 1954 a jeho talent bol objavený, keď mal len sedem rokov. Odvtedy sa venuje štúdiu a učeniu jazykov.

Nemôžeme zabudnúť na Alexandera Arguella, Američana, ktorý sa preslávil tým, že ovláda 50 jazykov. Arguelles je vysokoškolský profesor a jeho metóda výučby jazykov je obdivovaná po celom svete.

Timothy Doner, americký polyglot, sa stal internetovou senzáciou vďaka svojej schopnosti hovoriť v 20 jazykoch. Začal so španielčinou v strednej škole a potom sa pustil do arabčiny, hebrejčiny, perzštiny a ďalších.

Ďalším súčasným poliglotom je Ioannis Ikonomou, hlavný prekladateľ Európskej komisie, ktorý hovorí viac ako 32 jazykov. Pôvodne z Grécka, Ikonomou sa učí nový jazyk každé leto a používa ich pri práci na preklade dôležitých dokumentov pre Európsku úniu.

Jazyková aktivistka Susanna Zaraysky tvrdí, že ovláda 9 jazykov, vrátane angličtiny, rusky, španielsky, portugalsky, francúzsky, taliansky, srbštiny, esperanto a maďarsky. Zaraysky je známa tým, že propaguje jazykové učenie prostredníctvom hudby a médií.

Každý z týchto jednotlivcov dokazuje, že možnosti učenia sa jazykov sú takmer neobmedzené, ak je tu motivácia a záujem o kultúru a komunikáciu.

Aký je limit?

Podľa výskumu je potrebných približne 600 až 750 hodín výučby na dosiahnutie pokročilej úrovne v cudzom jazyku. S týmito číslami by sme mohli teoreticky vypočítať, koľko jazykov je možné naučiť sa za život. Avšak učenie sa jazyka nie je len o hodinách strávených štúdiom. Je to tiež o kontexte, v ktorom jazyk používame, o našej motivácii a o našich kognitívnych schopnostiach.

Okrem toho, aj keď sa niekto naučí veľké množstvo jazykov, môže byť výzvou udržať si ich na dobrej úrovni. Jazyky, ktoré sa často nepoužívajú, môžu “zhrdzavieť” a na ich udržanie je potrebná pravidelná prax.

Takže koľko cudzích jazykov sa človek dokáže naučiť? Odpoveď na túto otázku je v skutočnosti veľmi individuálna. Niektorí ľudia sa môžu naučiť a udržať si veľké množstvo jazykov, zatiaľ čo iní sa môžu sústrediť na niekoľko málo. Ale jedno je isté: učenie sa cudzieho jazyka je cesta, ktorá môže priniesť mnoho obohacujúcich skúseností.