Gabby – Jazyková škola Žilina

Mgr. Katka Danková

Študuje na Žilinskej univerzite odbor učiteľstvo Anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu. Popri tom rada šije a vyšíva pre seba a svojich blízkych, má rada prírodu a zvieratká. Momentálne si dokončuje druhý vysokoškolský stupeň Mgr. v Žiline. Počas svojho štúdia, pôsobila ako asistentka učiteľa na rôznych základných školách. Absolvovala štátne skúšky z Anglického jazyka C1. Deti má veľmi rada, a práve preto ich vyučuje nielen individuálne, ale aj v skupinách. Má veľmi pozitívny vzťah práve k Británii, ľuďom, kultúre, spôsobu života a jazyku. Učí detské a individuálne kurzy.