Gabby – Jazyková škola Žilina

Mgr. Magdaléna Kováčiková

Lektorka anglického jazyka Vyštudovala na Žilinskej univerzite v Žiline, odbor – Učiteľstvo akademických predmetov – Anglický jazyk a Výchova k občianstvu. Popri výučbe anglického jazyka aktívne hrala volejbal. Vo voľnom čase sa venuje prekladaniu textov a veľmi rada cestuje. Okrem detských kurzov, taktiež vyučuje individuálne hodiny pre rôzne vekove kategórie