Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Advanced C1

Rozumiem širokej škále náročných dlhších textov a viem rozoznať aj implicitný význam. Viem sa vyjadriť plynulo a spontánne bez dlhšieho hľadania vhodných výrazov. Viem flexibilne a obratne používať jazyk na spoločenské, akademické a profesionálne účely. Viem vytvoriť jasný štruktúrovaný podrobný text na komplexné témy a aktívne pri tom používam rôzne formy organizácie textu a logické konektory. Táto úroveň nadväzuje na skúšku CAE (Certificate in Advanced English), ktorá je pre kandidátov ovládajúcich angličt inu na Advanced úrovni.