Gabby – Jazyková škola Žilina

Protiepidemiologické opatrenia – Covid 19

Aké sú pravidlá, výnimky pri PCR testoch do tábora, akú treba dokumentáciu a aké budú v táboroch opatrenia.

– Musíme mať PCR test aj keď máme 10 rokov? Aká je veková hranica pre výnimky?

Podľa usmernenia, výnimku z testovania majú deti “do 10 rokov veku”. Za dieťa do 10 rokov veku sa považuje dieťa, ktoré má najviac 10 rokov +

364 dní (vrátane). Čiže deti, ktoré ešte nedovŕšili 11 vek, test nepotrebujú.

– Aké sú ďalšie výnimky z povinných PCR testov?

deti, ktoré sú viac ako 21 dní po očkovaní aspoň prvou dávkou deti, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami

– Treba PCR test aj pre DENNÉ TÁBORY?

Napriek infromáciam z tlačoviek a medií, podľa platného uznesenia povinnosť preukázať sa PCR testom majú iba deti, ktoré sa zúčastnia detských podujatí trvajúcich viac ako 4 dni, a teda v denných táboroch testy nie sú potrebné. Toto nám potvrdil aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý usmernenie vydal.

– Ako sa zaregistrujeme na bezplatný PCR test?

Registrácia na test prebieha na stránke korona.gov.sk v sekcii “Požiadať o vyšetrenie na COVID-19” treba vybrať “Mám záujem o PCR testovanie” a následne ako dôvod vyšetrenia vybrať “Idem na denný alebo pobytový tábor”.

– Možeme si vybrať miesto vykonania testu?

Najbližšie odberné miesto vám bude automaticky pridelené podľa trvalého bydliska. Ak viete, že sa v čase plánovaného testovania budete nachádzať inde, odznačte možnosť “Zdržiavam sa v mieste trvalého pobytu” a zadajte adresu v blízkosti ktorej si želáte vykonať test.

– Je možnosť vybrať si iný typ testu (napr. LAMP zo slín) Informácie z ministerstva sú, že momentálne je možnosť len PCR testov.

Pracujú na tom, aby bola na výber aj možnosť LAMP testu, avšak tieto testy nerobia vo všetkých odberných miestach, takže nevedeli nám povedať, kedy by mohli sprístupniť možnosť výberu.

– Aký starý musí byť PCR test?

Test stačí absolvovat iba 1 x a platí celý týždeň.

– Budú otestovaní aj animátori a personál zabezpečujúci chod tábora?

Áno. Úplne rovnaké podmienky ako pre deti platia aj pre animátorov a personál – test, alebo vakcína, alebo prekonanie COVIDU

– Kto dohliada na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných pravidiel v tábore?

Každý náš tábor je nahlásený na príslušnom Úrade Verejného Zdravotníctva (RÚVZ), pracovníci RÚVZ kontrolujú dodržiavanie hygienických a epidemiologických opatrení, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia detí. Naši zdravotníci sú poučení o nových sprísnených pravidlách, dbajú na hygienu detí, pravidelné vetranie, upratovanie a dezinfekciu priestorov.

– Bude obmedzená kapacita táborov a ubytovaní?

Nakoľko väčšinou robíme komornejšie a špecializované tábory s nižším počtom účastníkov, obmedzená kapacita podujatí sa nás nijako nedotkla ani minulý rok.