Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Pre-Intermediate A2

Hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokážem používať jednoduchšie súvetia). Slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje. Po skončení daného levelu som pripravený na skúšku KET (Key English Test).

Pre Intermediate A2 OPEN

Pre Intermediate A2

Angličtina pre deti (10 – 13 rokov)

Deti sú rozdelené nasledovne: (10-11 rokov, 11-12 rokov, 12-13 rokov).
Anglický kurz Cambridge pre deti od 10 do 13 rokov.