Gabby – Jazyková škola Žilina

Novinky

Pre-Intermediate A2

Hovorený prejav je plynulejší, písaný prejav komplexnejší (dokážem používať jednoduchšie súvetia). Slovná zásoba sa prehlbuje a konkretizuje. Po skončení daného levelu som pripravený na skúšku KET (Key English Test).

Pre Intermediate A2 OPEN

Pre Intermediate A2